Huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đạt chuẩn nông thôn mới
Diện mạo nông thôn của huyện Giồng Riềng ngày càng đổi mới. (Ảnh: TL)

Diện mạo nông thôn của huyện Giồng Riềng ngày càng đổi mới. (Ảnh: TL)

Ngày 12/3/2021, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định số 349/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Quyết định nêu rõ, UBND tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Giồng Riềng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Giồng Riềng đã quan tâm, chú trọng huy động các nguồn lực để xây dựng thành công 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng hoàn thiện 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ý thức trách nhiệm của người dân, diện mạo nông thôn của huyện Giồng Riềng ngày càng đổi mới; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 57 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm còn 2,24%. Với sản phẩm nông nghiệp chủ lực là cây lúa, huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng cánh đồng lớn phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm hơn 1.780ha, đang thí điểm sản xuất lúa hữu cơ 500ha…/.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất