Điện Biên: Khen thưởng tập thể, cá nhân trong hoạt động của HĐND tỉnh

       Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể
  có thành tích xuất sắc trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND tỉnh khóa XIV. (Ảnh: Văn Tâm)

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tổ chức thành công 16 kỳ họp (không bao gồm kỳ họp thứ 17 tổng kết). Qua các kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương thông qua việc ban hành 255 nghị quyết; trong đó có 67 nghị quyết quy phạm pháp luật, 188 nghị quyết áp dụng pháp luật liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ và quyết toán ngân sách, xóa đói giảm nghèo, quy hoạch phát triển giao thông, quy hoạch sử dụng đất, phát triển nguồn nhân lực, chế độ chính sách trong nông nghiệp, y tế, giáo dục, đào tạo...

Cũng trong nhiệm kỳ, HĐND, các cơ quan của HĐND tỉnh đã tổ chức 40 cuộc giám sát chuyên đề; kiến nghị 169 vấn đề với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và các ngành chức năng để xem xét, giải quyết; tỷ lệ giải quyết các kiến nghị sau giám sát đạt trên 95%. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 5 phiên họp giải trình, chất vấn với 7 nội dung đối với 16 ủy viên UBND tỉnh là thủ trưởng các sở, ngành và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Các nội dung được lựa chọn giải trình, chất vấn đều là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được dư luận xã hội và cử tri quan tâm.

HĐND tỉnh đã tiếp 116 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị. Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận, phân loại và xử lý 565 đơn; đã chuyển 108 đơn đủ điều kiện đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết  theo đúng quy định.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri, sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tích cực nghiên cứu, đóng góp trí tuệ, thể hiện trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước những vấn đề quan trọng của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi nhân dân các dân tộc, cán bộ và chiến sĩ trong toàn tỉnh ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất