Tuyên Quang: Triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT)Tỉnh ủy Tuyên Quang  vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021, theo hình thức trực tuyến tới các huyện trong tỉnh. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong quý I năm 2021, các cấp ủy trong tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. UBKT các cấp chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; xem xét, kết luận, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền. Cơ quan UBKT các cấp đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới; trong đó tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII; nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; tập trung phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đề xuất xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên theo quy định...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung bám sát, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. UBKT các cấp tập trung tham mưu, đề xuất với thường trực cấp ủy xử lý, giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên theo quy định, nhất là các đơn, thu khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Toàn ngành kiểm tra Đảng tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, cấp ủy, UBKT các cấp tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất