Cà Mau đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ nhiệm kỳ 2020- 2025
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân mong muốn đội ngũ cán bộ trẻ của tỉnh tiếp tục tiên phong trong cải cách hành chính

Trong buổi gặp mặt gần 350 công chức, viên chức trẻ trên địa bàn tham gia mạng lưới công chức, viên chức trẻ Cà Mau diễn ra ngày 10/4/2021, đồng chí Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: Một trong năm nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Để thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội, Cà Mau xác định cụ thể thực hiện nội dung đột phá chiến lược, đó là: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính kế thừa, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Theo đồng chí Lê Quân, tỉnh Cà Mau rất chú trọng và kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trẻ. Ngoài việc thay đổi, cải cách từ bộ máy chính quyền, thì đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần trình độ chuyên môn, kỹ năng (bao gồm cả các kỹ năng mềm) để thích ứng với chuyển đổi số, với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với sự phát triển của đất nước cũng như của tỉnh. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Cà Mau mong muốn đội ngũ cán bộ trẻ sẽ cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương để Cà Mau không chỉ là điểm đến của năm 2021 mà còn là nơi đáng sống, đáng đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, đội ngũ công chức, viên chức trẻ của tỉnh tiếp tục tiên phong tham gia trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong công tác tham mưu; theo dõi sát từng lĩnh vực phụ trách; thể hiện tính chuyên nghiệp, tích cực, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời giải quyết các công việc được giao, tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp

Cùng với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh, Cà Mau xác định để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian tới, tỉnh Cà Mau quyết tâm đổi mới, vượt khó, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh; phát triển kinh tế biển, hướng biển; huy động nguồn lực để phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và xanh; nâng cao nhận thức của người dân về phát triển du lịch, bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường; đưa khoa học, kỹ thuật, công nghệ để gia tăng năng xuất và chuỗi giá trị; tái cơ cấu nông nghiệp để lấy dân sinh và dân an làm nền tảng phát triển bền vững… 

Để hiện thực quyết tâm đó, chính quyền tỉnh Cà Mau đặt việc cải cách hành chính và chất lượng quản lý điều hành làm trung tâm; coi việc làm, thu nhập của người dân, phát triển y tế, giáo dục, dạy nghề là cốt lõi; lấy sức dân và nguồn lực của doanh nghiệp là gốc; đồng thời đẩy mạnh kết nối với Trung ương huy động các nhà đầu tư lớn để tạo đột phá hạ tầng, gia tăng ngân sách cho địa phương.../.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất