Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận huyên Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Sóc Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Bộ mặt nông thôn của huyện Sóc Sơn đã có nhiều sự đổi thay rõ nét. Ảnh: CP.

Bộ mặt nông thôn của huyện Sóc Sơn đã có nhiều sự đổi thay rõ nét. (Ảnh: CP)

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện Sóc Sơn đã có nhiều sự đổi thay rõ nét. Đến nay, huyện Sóc Sơn đã có 25/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới với 9/9 tiêu chí được hoàn thành. Trong đó, 100% đường trục chính, đường liên thôn được cứng hóa, bê tông, rải nhựa; 25/25 xã, đạt tỷ lệ 100% đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,06% theo chuẩn nghèo đa chiều.

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp dần chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, một số địa phương đã hình thành được vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Lĩnh vực văn hóa, giáo dụ - đào tạo, y tế, an ninh trật tự đều đạt chuẩn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.../.

Phản hồi

Các tin khác