Bình Định: Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05

Tuyên truyền sâu rộng học và làm theo Bác

Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định đã chú trọng xây dựng kế hoạch tuyên truyền thường xuyên hằng năm; quan tâm giới thiệu các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đến các chi, đảng bộ cơ sở để cán bộ, đảng viên, người lao động và đoàn viên thanh niên trong Khối nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo Bác, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để trở thành người đảng viên tốt, cán bộ tốt.

Bên cạnh đó, cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở cũng tăng cường tuyên truyền Chỉ thị 05 tại các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể; tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội thi nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, cơ quan, đơn vị. Một số trường cao đẳng trong Khối đã xây dựng chương trình phát thanh, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào từ thiện, hoạt động xã hội… trong nhà trường nhằm động viên, khuyến khích và nhắc nhở cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

12

Giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: binhdinh.dcs.vn

Cấp ủy cơ sở đảng Báo Bình Định, Đài PT&TH Bình Định đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 5 năm qua, Báo Bình Định đã đăng trên 600 tin, bài, mở nhiều chuyên trang, chuyên mục; Đài PT&TH Bình Định phát sóng trên 1.500 tin, bài, phóng sự về các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. 

Nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị số 15-CTTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Bình Định đã triển khai nghiêm túc, đảm bảo theo hướng dẫn của cấp trên và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đã kịp thời xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn việc thực hiện chỉ thị, nhất là lựa chọn và triển khai các chủ đề lớn như: “Phong cách làm việc”, “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Qua đó đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người lao động về sự cần thiết phải học tập và làm theo Bác.

Qua thực hiện Chỉ thị 05, trong toàn đảng bộ khối đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Điển hình như: Đảng bộ Công ty THHH Xổ số kiến thiết Bình Định đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề bằng hình thức sân khấu hóa tổ chức Hội thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài; Đảng bộ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Đảng bộ Viễn Thông Bình Định, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Bình Định… đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Các chi, đảng bộ trong khối có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn như: xây dựng nhà tình nghĩa, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các hộ gia đình có công cách mạng, hộ nghèo…

12

Quy Nhơn tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Ảnh: tuoitrebinhdinh.vn

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm

5 năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã được các cấp ủy đảng, hệ thống mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố Quy Nhơn thực hiện nghiêm túc, chủ động, bảo đảm sự thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao tính tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; của từng cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện Chỉ thị; góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII), xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố.

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm được triển khai nghiêm túc, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã chủ động xây dựng cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện theo nhiệm vụ công tác của mình; nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thể hiện được tinh thần đi đầu, gương mẫu thực hiện, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về mọi mặt; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, từ đó tác động làm chuyển biến về hành động, nâng cao trách nhiệm, ý thức rèn luyện, cải tiến lề lối làm việc, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được đánh giá hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%.

Với phương châm bám sát cơ sở, Thường trực Thành ủy Quy Nhơn đã chú trọng gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm để xác định nội dung đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Thông qua các kênh nắm bắt dư luận xã hội, Thành ủy đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nắm bắt vụ việc, tham mưu giải quyết kịp thời; đồng thời chủ động thông tin, định hướng dư luận trước những thông tin sai lệch, phức tạp.

Việc xác định nội dung đột phá trong làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo điểm nhấn nổi bật về kết quả thực hiện. Sau các đợt triển khai chuyên đề hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung rà soát, lựa chọn những vấn đề nổi cộm để tập trung thực hiện phù hợp với chuyên đề hằng năm và tình hình thực tế của thành phố; góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở địa phương, đảm bảo quyền lợi chính đáng của tổ chức, công dân và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cũng xác định các nội dung đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nội dung cụ thể; qua đó, đã làm chuyển biến rõ nét việc học tập và làm theo Bác, nhất là tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu các cấp.

Nhờ đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết dứt điểm. Hệ thống chính trị thành phố đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; trong đó, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Đến nay, thành phố đã có 7/21 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; TP Quy Nhơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tại diễn đàn du lịch Đông Nam Á- ATF 2020, thành phố đã vinh dự được trao giải thưởng “Thành phố du lịch sạch ASEAN 2020”./.

Phản hồi

Các tin khác