Công nhận huyện Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới

Quyết định nêu rõ: UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Thanh Oai tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Cơ sở hạ tầng nông thôn ở xã Hồng Dương (Thanh Oai) được nâng cấp đầu tư. (Ảnh: Mai Quý).

Cơ sở hạ tầng nông thôn ở xã Hồng Dương (Thanh Oai) được nâng cấp đầu tư.

(Ảnh: Mai Quý).

Sau 10 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới, đến nay hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi của huyện Thanh Oai được đầu tư nâng cấp đáp ứng được yêu cầu phát triển. Hiện nay, toàn bộ các tuyến đường của huyện đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo các phương tiện lưu thông đến các trụ sở hành chính xã. 100% hệ thống trục xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn, xóm đã được xây dựng xong đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; 100% tuyến ngõ, đường xóm không lầy lội vào mùa mưa; 100% tuyến đường trục chính nội đồng đã được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện vận chuyển hàng hóa, nông sản. Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Cùng với đó, 100% xã đã quy hoạch khu trung tâm văn hóa-thể thao, tập trung đầu tư xây mới, nâng cấp, tu sửa nhà văn hóa các thôn; 100% thôn có nhà văn hóa và nơi sinh hoạt hội họp…/.

Phản hồi

Các tin khác