Thái Nguyên: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức
Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong nhiệm kỳ 2016-2021, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh luôn phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh,... Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong giai đoạn 2016-2021, hoạt động của UBND các cấp đã góp phần giúp kinh tế của tỉnh liên tục phát triển và đạt mức tăng trưởng dương. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đạt 10,47%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15,77%/năm; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản tăng bình quân 4,5%/năm; giá trị xuất khẩu tăng bình quân 10,85%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 88,7 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đến hết năm 2020, tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt 108 xã, đạt 75,5%, vượt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, có 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Mặt khác, môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch. Địa phương đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn. Trong đó, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 7.500 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 104 nghìn tỷ đồng; 163 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 8,6 tỷ USD. Nhiều dự án lớn, có sức lan tỏa cao đã và đang được tích cực triển khai thực hiện.

Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, với sự đóng góp của UBND các cấp đã giúp Thái Nguyên đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 575/682 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt 4,46% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đi cùng với đó, tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và trung học cơ sở từ mức độ 2 trở lên ở 100% xã, phường, thị trấn.

Đi cùng với đó, các chính sách xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, Thái Nguyên đã hoàn thành đúng kế hoạch xóa 33/33 phòng học tạm, xây dựng hệ thống điện lưới quốc gia đến 100% xóm, bản. Đồng thời, thực hiện chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa xong nhà ở cho 7.965 hộ gia đình.

Nhìn chung, trong 5 năm qua, hoạt động của UBND các cấp đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc đưa kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và bứt phá ở khu vực công nghiệp. Môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Qua đó, góp phần đưa diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc.

Đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, trong nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động của UBND các cấp sẽ tập trung thực hiện công tác tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đồng thời, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Trong đó, địa phương sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp. Trên lĩnh vực kinh tế, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút các nguồn lực, các nhà đầu tư đến với tỉnh, trong đó, ưu tiên thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp với các nhóm ngành có tiềm năng, lợi thế của tỉnh như: công nghiệp điện, điện tử, công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến nông lâm sản gắn với kiểm soát và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng ưu tiên các nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn, sản xuất hàng xuất khẩu. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh và đóng góp lớn vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đi cùng với đó, trong nhiệm kỳ 2021-2026, hoạt động của UBND các cấp sẽ tập trung vào đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trọng tâm là phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, thế mạnh của tỉnh. Từ đó, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, giá trị, hiệu quả kinh tế,

Đặc biệt, Thái Nguyên sẽ tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư cho các xã để về đích trong triển khai xây dựng nông thôn mới, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn. Trong đó, quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững; hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn để đáp ứng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu,…

Cùng với những nhiệm vụ trên, trong nhiệm kỳ 2021-2026, UBND các cấp sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân. Đi cùng với đó là việc đổi mới phương pháp tuyển dụng, quản lý sử dụng cán bộ, công chức theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế làm việc của UBND các cấp, bảo đảm các nội dung của các quy chế được thực hiện thường xuyên, nề nếp. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác tự kiểm tra của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác giám sát của các cơ quan dân cử, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạt động của UBND các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức./.

Phản hồi

Các tin khác