Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam với “khát vọng vươn xa”
Quang cảnh Đại hội (Ảnh: PV)

Đồng thời, cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam cũng không ngừng tạo ra tiếng nói chung và những giá trị cao nhất cho cộng đồng nữ doanh nhân Việt trước các diễn đàn quốc tế, đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước theo đúng đường lối của Đại hội Đảng lần thứ XIII - Vì một Việt Nam hùng cường.

Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới đã xác định nhiều nội dung, trong đó có nhiệm vụ: "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn vinh nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng của đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý, nữ trí thức, nữ cán bộ khoa học, nữ doanh nhân...

Xác định tinh thần đó, ngày 30/3/2021, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam (VAWE) tổ chức Đại hội đại biểu Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam nhiệm kỳ II (2021-2026) với chủ đề “Khát vọng vươn xa”. Đại hội được tổ chức nhằm bầu ra Ban lãnh đạo mới cho nhiệm kỳ II, tổng kết báo cáo hoạt động nhiệm kỳ I, đồng thời đưa ra định hướng chiến lược cho nhiệm kỳ tới, phát huy vai trò và vị thế của nữ doanh nhân trong thời đại hội nhập, khẳng định khát vọng của những nữ doanh nhân Việt vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thực tế, trong lĩnh vực kinh tế, việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy sự tham gia tích cực của phụ nữ trong kinh tế chính là động lực cho phát triển bền vững và phát huy sức sáng tạo, thế mạnh, khả năng cạnh tranh và tăng trưởng cho doanh nghiệp. Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, nâng cao vị thế lãnh đạo cho nữ giới và bình đẳng giới được coi là một trong những cách thức nâng cao năng suất xã hội, hướng tới nền kinh tế ổn định hơn.

Hiện nay, cả nước có khoảng hơn 800.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm khoảng 24% tổng số doanh nghiệp cả nước, cao nhất khu vực Đông Nam Á. Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã góp phần tạo ra giá trị của cải vật chất, nguồn thu nhập quan trọng cho kinh tế đất nước và nguồn thu cho mỗi gia đình, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, thực hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh thương mại ngày càng gay gắt, nhiều nữ doanh nhân Việt Nam không chỉ bền bỉ, vững vàng chèo lái con thuyền doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn năng động, sáng tạo, với ý chí, nghị lực to lớn của mình, dấn thân và thành công trên cả những lĩnh vực vốn được coi như thế mạnh của nam giới như logicstic, cầu đường,xây dựng, quản lý khu công nghiệp,công nghệ, thông tinvà cả hàng không… với nhữngthành công rất ấn tượng, đưa doanh nghiệp và tên tuổi của mình vào danh sách những doanh nghiệp và doanh nhân có tầm ảnh hưởng không chỉ trong nước mà còn trong khu vực và quốc tế.

Vượt qua những giai đoạn nhiều khó khăn, thách thức cả trong nội tại và ngoài xã hội, đặc biệt là khi thế giới đang phải gồng mình chống lại đại dịch và cuộc khủng hoảng kép, như những đợt sóng ngoài khơi thì doanh nhân VAWE vẫn luôn mang trong mình khát vọng vượt ngàn trùng khơi để vươn ra “biển lớn”; với mục tiêu vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và đón chờ một nhiệm kỳ mới khởi sắc, thành công đúng như thông điệp “Khát vọng vươn xa” mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới./.

WAWE là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nữ doanh nhân Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, được thành lập theo Quyết định số 749/QĐ-BNV ngày 21/7/2014. Sự ra đời của VAWE, hiệp hội do Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thành lập, đã đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của đội ngũ Nữ doanh nhân Việt Nam trong tiến trình phát triển của nền kinh tế, phát huy truyền thống vẻ vang, vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Phản hồi

Các tin khác