Đồng Nai: Đảng bộ huyện Trảng Bom xử lý nghiêm đảng viên vi phạm

Huyện ủy Trảng Bom giám sát công tác kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồi 61 nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phương Hằng

 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Trảng Bom Trương Hữu Dũng cho biết, năm 2020, tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện bị thi hành kỷ luật đã tăng gần 30% so với năm trước. Trong số các đảng viên bị thi hành kỷ luật có 9 trường hợp là cấp ủy viên; các đảng viên vi phạm đã bị xử lý bằng hình thức: khiển trách 42 trường hợp, cảnh cáo 7 trường hợp và khai trừ 2 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu là dân số kế hoạch hóa gia đình, với 30 trường hợp (chiếm gần 59%); tiếp đến là thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao (9 trường hợp, chiếm gần 18%); đạo đức, lối sống 5 trường hợp; vi phạm nghị quyết, chỉ thị 2 trường hợp; vi phạm pháp luật 2 trường hợp...

Đối tượng vi phạm bị xử lý kỷ luật hầu hết là đảng viên đang công tác trong hệ thống chính trị (chiếm 84,31%); còn lại là đảng viên ngoài khu vực nhà nước, chiếm gần 16%. Theo Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Trảng Bom, có nhiều nguyên nhân dẫn đến đảng viên vi phạm bị kỷ luật tăng cao. Trong đó, hiện nay mức thi hành kỷ luật đảng viên ở nội dung vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình đã nhẹ hơn so với trước đây nên tình trạng đảng viên vi phạm ở nội dung này tăng liên tục trong những năm qua. Không chỉ những gia đình sinh con một bề (toàn trai hoặc toàn gái) mới sinh thêm con, dẫn đến vi phạm về chính sách, phải kỷ luật mà có hơn 30% đảng viên (trong tổng số đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình) đã có đủ con trai và con gái nhưng vẫn sinh con thứ 3 trở lên, dẫn đến vi phạm, góp phần đẩy số đảng viên bị kỷ luật nói chung của huyện tăng cao.

Ngoài ra, có nguyên nhân, các cấp ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở đã quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác KTGS, nhất là KTGS chuyên đề đối với các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như quản lý đất đai, quản lý xây dựng. Đây là vấn đề “nóng” của Trảng Bom thời gian qua khi huyện đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, lực lượng công nhân trong các khu công nghiệp của huyện có nhu cầu lớn về nhà ở, tất yếu gây ra khó khăn trong quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn huyện. Do đó, khi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên được phân công thực hiện nhiệm vụ ở lĩnh vực này nếu không thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước thì dễ dẫn đến sai phạm và bị xử lý kỷ luật. Kết quả, có gần 22% đảng viên bị kỷ luật là do sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng.

Bên cạnh đó, một số cấp ủy cơ sở chưa thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục và KTGS đảng viên trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng, chưa phát hiện kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục, dẫn đến vi phạm phải xem xét kỷ luật. Một số cấp ủy, UBKT cơ sở chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ KTGS gắn với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nên có tình trạng đảng viên thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, không chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng; cố tình vi phạm (điển hình như tình trạng đảng viên sinh con thứ 3 trở lên). Một số nơi thì chưa chủ động, sâu sát trong phòng ngừa vi phạm, dẫn đến có một số đảng viên bị kỷ luật do sử dụng và buôn bán ma túy, đánh bạc nhưng cấp ủy và UBKT cơ sở không phát hiện kịp thời.

Trong khi đó, một số đảng viên chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, khi KTGS mới chỉ chú ý KTGS đối với những dự án nhỏ và việc xây dựng trong khu dân cư mà chưa chú ý KTGS những dự án lớn, dự án do tỉnh cấp phép xây dựng ở địa phương. Hậu quả là khi báo chí phản ánh việc xây dựng gần 500 căn biệt thự liên kế khi chưa đủ điều kiện thi công ở dự án Khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, nhiều cán bộ, đảng viên đã bị xử lý kỷ luật liên quan đến dự án này.

Để giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm trên địa bàn huyện, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Trảng Bom Trương Hữu Dũng cho rằng, cần phải xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm để thực sự có tác dụng răn đe. Các cấp ủy, tổ chức Đảng luôn chú trọng triển khai học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng và hằng năm đều hướng dẫn đảng viên viết cam kết nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhưng số đảng viên vi phạm vẫn nhiều và ngày càng tăng, cần phải suy nghĩ để có cách làm hiệu quả ở nội dung này.

Song song đó, phải tăng cường công tác KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp và công tác thanh tra của nhà nước cũng như công tác giám sát của HĐND và cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm từ lúc manh nha nhằm không để sai phạm nhỏ thành sai phạm lớn. Trong số 51 trường hợp bị kỷ luật như đã nêu ở trên, chỉ có 5 trường hợp bị xử lý kỷ luật là do tự phát hiện, còn lại do đơn thư tố cáo, qua dư luận xã hội, qua báo chí... thì mới phát hiện được sai phạm.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trảng Bom Chu Thị Mây đề xuất giải pháp, cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên để góp phần giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật trên địa bàn huyện.

Theo đồng chí Chu Thị Mây, các cấp ủy cần tiếp tục chỉ đạo chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, tăng cường KTGS, quản lý, giáo dục đảng viên để hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng đảng viên vi phạm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Còn theo Phó chủ tịch UBND huyện Trảng Bom Lê Ngọc Tiên, để kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm, trong năm 2021, huyện sẽ tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng. Vì thời gian qua trên địa bàn huyện có hơn 20% đảng viên bị kỷ luật là do thiếu tinh thần trách nhiệm, trong đó chủ yếu liên quan đến quản lý đất đai và xây dựng. Lãnh đạo UBND huyện đã trực tiếp xuống làm việc với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để rà soát các quyết định xử phạt hành chính của huyện về lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng đã được cấp cơ sở xử lý đến đâu.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trảng Bom cho biết, quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy là xử lý nghiêm các vi phạm, không có “vùng cấm” trong công tác KTGS và không vì thành tích mà giấu khuyết điểm của tổ chức Đảng, đảng viên. Công tác KTGS thời gian qua đã góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng bộ huyện; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý thức chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng cao, góp phần quan trọng để Đảng bộ huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra./...

Phản hồi

Các tin khác