Đà Nẵng thành lập 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP khóa X
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, trên địa bàn toàn TP Đà Nẵng sẽ có 15 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại 15 đơn vị bầu cử này sẽ có 52 đại biểu được bầu, trong đó có 7 đơn vị bầu 4 đại biểu và 8 đơn vị bầu 3 đại biểu.

Theo danh sách cụ thể tại 15 đơn vị bầu cử kể trên như sau:

* Tại quận Hải Châu có 03 đơn vị bầu cử (số đại biểu được bầu là 10):

- Đơn vị bầu cử số 01 gồm 03 phường là Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc và Hòa Cường Nam (số đại biểu được bầu là 03).

- Đơn vị bầu cử số 02 gồm 05 phường: Phước Ninh, Hòa Thuận Đông, Nam Dương, Bình Hiên và Bình Thuận (số đại biểu được bầu là 03).

- Đơn vị bầu cử số 03 gồm 05 phường: Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thanh, Hải Châu 1 và Hải Châu 2 (số đại biểu được bầu là 03).

* Tại quận Thanh Khê có 03 đơn vị bầu cử (số đại biểu được bầu là 09):

- Đơn vị bầu cử số 04 gồm 03 phường: Chính Gián, Vĩnh Trung,Thạch Gián (số đại biểu được bầu là 03).

- Đơn vị bầu cử số 05 gồm 04 phường: Tam Thuận, Thanh Khê Đông, Xuân Hà, Tân Chính (số đại biểu được bầu là 03).

- Đơn vị bầu cử số 06 gồm 03 phường: Thanh Khê Tây, An Khê, Hòa Khê (số đại biểu được bầu là 03).

* Tại quận Liên Chiểu có 02 đơn vị bầu cử (số đại biểu được bầu là 08):

- Đơn vị bầu cử số 07 gồm 02 phường: Hòa Khánh Nam, Hòa  Minh (số đại biểu được bầu là 04).

- Đơn vị bầu cử số 08 gồm 03 phường: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Bắc (số đại biểu được bầu là 04).

* Tại quận Sơn Trà và quận Hoàng Sa có 02 đơn vị bầu cử (số đại biểu được bầu là 07):  

- Đơn vị bầu cử số 09 gồm 04 phường: An Hải Bắc, Phước Mỹ, An Hải Tây, An Hải Đông (số đại biểu được bầu là 03).

- Đơn vị bầu cử số 10 gồm 02 phường và 01 huyện: Thọ Quang, Nại Hiên Đông, Mân Thái và huyện đảo Hoàng Sa (số đại biểu được bầu là 04).

* Tại quận Ngũ Hành Sơn có 01 đơn vị bầu cử (số đại biểu được bầu 04):

- Đơn vị bầu cử số 11 gồm 04 phường: Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Quý, Hòa Hải (số đại biểu được bầu là 04).

* Tại quận Cẩm Lệ có 02 đơn vị bầu cử (số đại biểu được bầu 07):

- Đơn vị bầu cử số 12 gồm 03 phường: Khuê Trung, Hòa Thọ Đông, Xuân Hòa (số đại biểu được bầu là 04).

- Đơn vị bầu cử số 13 gồm 03 phường: Hòa Phát, Hòa An, Hòa Thọ Tây (số đại biểu được bầu là 03).

* Tại huyện Hòa Vang có 02 dơn vị bầu cử (số đại biểu được bầu 07):

- Đơn vị bầu cử số 14 gồm 05 xã: Hòa Phong, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Khương (số đại biểu được bầu là 04).

- Đơn vị bầu cử số 15 gồm 06 xã: Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Nhơn, Hòa Phú (số đại biểu được bầu là 03)./.

Các tin khác

Mới nhất