Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba

Đại hội Đảng lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba diễn ra trong các ngày từ 16- 19/4 thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế. Hơn 80 thông điệp từ các đảng, tổ chức chính trị, xã hội từ châu Phi, châu Âu, châu Mỹ Latinh và châu Á đã gửi tới Đảng Cộng sản Cuba trong những ngày qua. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Đảng Cộng sản Cuba.

Đại hội Đảng lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba diễn ra từ ngày 16 đến 19/4. (Ảnh: Cubadebate)

Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba diễn ra từ ngày 16 - 19/4.

                                                                                         (Ảnh: Cubadebate)

Trong điện mừng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã chúc mừng những kết quả to lớn mà Đảng Cộng sản Cuba đã đạt được trong quá trình thực hiện Đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa do Đại hội lần thứ VI đề ra, được Đại hội lần thứ VII tái khẳng định. Bất chấp vô vàn khó khăn, thách thức, Cuba vẫn hiên ngang, tiếp tục giương cao lá cờ bách chiến, bách thắng, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần quốc tế trong sáng, của ý chí đấu tranh kiên cường, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội của nhân dân các nước Mỹ La tinh, Ca-ri-bê và của các dân tộc trên thế giới.

Điện mừng cũng khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, trong đó, quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng chính trị, đóng vai trò định hướng quan trọng để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đã được các vị lãnh tụ cách mạng tiền bối Hô-xê Mác-ti, Hồ Chí Minh, Phi-đen Cát-xtơ-rô và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước đặt nền móng và không ngừng được vun đắp, phát triển trên tất cả các mặt với nhiều thành tựu to lớn; thể hiện tình cảm, lập trường cách mạng kiên định, thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chúc Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba thành công tốt đẹp; chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em anh hùng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội VIII, giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cuba tươi đẹp, vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh và bền vững.

Liên quan đến diễn biến Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Cuba, ngày 18/4, các đại biểu tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua 5 văn kiện, trong đó bao gồm Báo cáo Chính trị trình Đại hội.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội do Bí thư thứ nhất của PCC, Đại tướng Raul Castro trình bày trong phiên khai mạc ngày 16/4 vừa qua. Theo đánh giá của 300 đại biểu tham dự Đại hội, Báo cáo Chính trị đánh giá khách quan, công tâm, rõ ràng về những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân Cuba đã thực hiện trong 5 năm vừa qua trong tình hình quốc tế có những khó khăn, thách thức.

Ngoài ra, các đại biểu cũng thông qua 4 văn kiện khác bao gồm: Báo cáo Đại hội VIII về tình hình thực hiện các Đường lối và cập nhật các văn bản hướng dẫn cho giai đoạn 2021 - 2026; Báo cáo về cập nhật khái niệm về Mô hình phát triển xã hội và kinh tế Cuba; Báo cáo liên quan đến nhiệm vụ, công tác tư tưởng và quan hệ với quần chúng và Báo cáo về công tác cán bộ.

Trong phiên họp chiều cùng ngày 18/4, các đại biểu Đại hội Đảng VIII của Cuba đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra các thành viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới. Kết quả được công bố vào ngày bế mạc Đại hội 19/4. Tiếp đó, Ban chấp hành Trung ương mới của PCC họp phiên toàn thể đầu tiên và bầu ra các lãnh đạo cao nhất của PCC nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban chấp hành Trung ương (BCH TƯ) Đảng là cơ quan cao nhất của PCC trong mỗi kỳ đại hội. BCH TƯ Đảng của PCC sẽ quyết định số lượng thành viên Bộ Chính trị để bầu ra Bí thư thứ nhất và Bí thư thứ hai của Đảng. Bộ Chính trị cũng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các văn kiện, chính sách và chương trình do đại hội thông qua.

Đại hội Đảng lần thứ VIII của PCC diễn ra từ ngày 16 - 19/4. Đây cũng được xem là kỳ đại hội cuối cùng của các thế hệ lãnh đạo cách mạng Cuba trên cương vị đứng đầu Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất