TP. Hồ Chí Minh: Phát huy vai trò của hợp tác xã kiểu mới
Hợp tác xã kiểu mới là đòn bẩy phát triển kinh tế địa phương (Ảnh minh họa: PV)

Tổng doanh thu của các HTX trong năm 2020 khoảng 4.163 tỷ đồng

Báo cáo nêu rõ, tổng số cán bộ quản lý hiện công tác trên địa bàn thành phố khoảng 1.923 người, trong đó: Cán bộ đạt trình độ sơ cấp, trung cấp là 879 người, chiếm tỷ lệ 45,7% tổng số cán bộ quản lý; Cán bộ đạt trình độ cao đẳng, đại học là 1.044 người, chiếm tỷ lệ 54,3% tổng số số cán bộ quản lý.

Tổng số thành viên HTX khoảng 50.094 thành viên; tổng số lao động thường xuyên trong HTX khoảng 26.420 người; tổng doanh thu của các HTX trong năm 2020 khoảng 4.163 tỷ đồng; doanh thu bình quân của HTX trong năm 2020 (đang hoạt động) xấp xỉ đạt: 7,2 tỷ đồng/năm.

Về Liên hiệp Hợp tác xã (LH HTX), tổng số LH HTX đăng ký hoạt động năm 2020 là 08 đơn vị, trong đó: số lượng LH HTX đang hoạt động là 08 đơn vị; không có LH HTX ngưng hoạt động. Tổng số HTX thành viên trong LH HTX là 69 HTX thành viên. Tổng số lao động trong các LH HTX khoảng 17.859 người. Tổng doanh thu của các LH HTX trong năm 2020 khoảng 35.040 tỷ đồng, tăng 8,27% so với năm 2019.

Đối với tổ hợp tác (THT), tổng số THT đang hoạt động khoảng 2.700 đơn vị, trong đó: số lượng THT đang hoạt động dựa trên cơ sở hợp đồng hợp tác là 552 THT; Số lượng THT hoạt động với tên gọi khác như “nhóm liên kết”, “câu lạc bộ”, “tổ tương trợ” ... khoảng 2.148 THT. Tổng số thành viên đối với THT có đăng ký hoạt động ở UBND phường/xã là 5.440 thành viên.

Vị trí vai trò của KTTT, nòng cốt là HTX kiểu mới dần được xã hội thừa nhận

Kết quả qua thực tiễn cho thấy, các HTX, LH HTX tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã những năm trước đây về cơ bản được tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 với phương thức hoạt động của các HTX bước đầu đổi mới, phù hợp hơn với cơ chế thị trường hiện nay, nhiều HTX hoạt động hiệu quả, tạo lòng tin, mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động, trong đó xuất hiện một số mô hình tổchức sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ tốt hơn cho kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Liên kết giữa các HTX và giữa HTX với các tổ chức kinh tế khác bước đầu được thiết lập và phát huy hiệu quả. Các HTX, LH HTX đã từng bước khẳng định là nhân tố góp phần bảo đảm ổn định chính trị, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Vị trí vai trò của KTTT, nòng cốt là HTX kiểu mới dần được xã hội thừa nhận, đạt được nhiều kết quả cụ thể: trong lĩnh vực nông nghiệp, số lượng đơn vị từ 22 HTX, 01 LH HTX tăng lên 146 HTX, 02 LH HTX đăng ký hoạt động. Đây là lĩnh vực nhận được sự quan tâm đặc biệt của Thành phố với nhiều chính sách ưu đãi các HTX đã từng bước thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các sản phẩm có giá trị kinh tế cao; bước đầu hình thành được chuỗi liên kết giữa các HTX nông nghiệp với hệ thống HTX thương mại, siêu thị để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho thành viên.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, số lượng đơn vị từ 83 HTX và 01 LH HTX tăng lên 115 HTX, 03 LH HTX đăng ký hoạt động với mô hình cung ứng sản phẩm - dịch vụ và tạo việc làm; ngành nghề kinh doanh: kinh doanh bán lẻ hàng hóa, kinh doanh khai thác và quản lý chợ.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, số lượng HTX từ 134 HTX tăng lên 312 HTX, 02 LH HTX đăng ký hoạt động với mô hình cung ứng sản phẩm dịch vụ và tạo việc làm; ngành nghề kinh doanh chủ yếu là vận tải hành khách công cộng, vận tải hành khách, hàng hoá nội ngoại thành, cung cấp dịch vụ sữa chữa xe du lịch, bốc xếp.

Mô hình HTX kiểu mới, ứng dụng công nghệ cao đang là hướng phát triển đúng đắn, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp (Ảnh: PV)

Mô hình HTX kiểu mới, ứng dụng công nghệ cao đang là hướng phát triển đúng đắn, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. (Ảnh: PV)

Trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, từ 93 HTX giảm còn 67 HTX đăng ký hoạt động với mô hình tạo việc làm, cung ứng sản phẩm dịch vụ; ngành nghề kinh doanh đa dạng như chế biến cao su, đan, thêu, gia công gỗ, sơn mài thủ công mỹ nghệ, may mặc ba lô, túi xách…Số lượng HTX loại hình này có xu hướng giảm xuất phát từ các nguyên nhân như quy mô, tiềm lực nhỏ, năng lực nội tại hạn chế, thiếu vốn, thiếu mặt bằng, nhà xưởng để sản xuất - kinh doanh, chậm thích nghi với nhu cầu thị trường, hình thức hoạt động vẫn còn là nhận gia công cho khách hàng,…

Trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, từ chưa có HTX tham gia đã tăng lên 31 HTX đăng ký hoạt động với mô hình tạo việc làm, cung ứng sản phẩm dịch vụ; ngành nghề kinh doanh là thu gom, vận chuyển rác, vận chuyển hàng hoá, dịch vụ vệ sinh công nghiệp và cây xanh, duy tu nạo vét cống rãnh.

Trong lĩnh vực tín dụng, từ 09 quỹ tín dụng nhân dân tăng lên 19 quỹ tín dụng nhân dân đăng ký hoạt động với mô hình cung ứng sản phẩm dịch vụ cho thành viên, hỗ trợ vốn vay vốn, địa bàn hoạt động các quỹ tập trung ở các 05 huyện ngoại thành. Hoạt động kinh doanh của các quỹ đều hiệu quả, các khoản nợ đọng dưới mức quy định, góp phần giải quyết những khó khăn về vốn cho thành viên, hạn chế được tình trạng tín dụng đen.

Để khắc phục tồn tại, cần hoàn thiện, nâng cấp tính năng của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX cho tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký HTX qua mạng điện tử nhằm giảm bớt thời gian đi lại của HTX.

Đồng thời, xem xét, nghiên cứu hướng dẫn thủ tục đăng ký chuyển đổi các HTX sang doanh nghiệp và các loại hình kinh tế khác theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện để việc chuyển đổi thuận lợi; xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về HTX và đăng ký trực tuyến theo hướng lồng ghép với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, trong đó có sự liên thông giữa thủ tục đăng ký HTX và đăng ký thuế để thống nhất, minh bạch quy trình đăng ký HTX. Đồng thời, bổ sung thêm các tính năng hỗ trợ của cơ quan thực hiện cấp đăng ký HTX và cơ quan quản lý nhà nước về HTX trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX nhằm đảm bảo tiến độ báo cáo liên quan đến HTX khi có yêu cầu./.

Phản hồi

Các tin khác