Hà Tĩnh huy động gần 12,8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Bộ mặt nông thôn ở Hà Tĩnh mang một diện mạo mới (Ảnh: MT)

Theo thống kê của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh, tổng kinh phí huy động được tính đến 14/4 là 12,790 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh 666 triệu đồng, cấp huyện 12,124 tỷ đồng. Một số huyện đạt khá như: Hương Sơn 5,6 tỷ đồng, Thạch Hà 4 tỷ đồng, Nghi Xuân 1,3 tỷ đồng, Can Lộc 902 triệu đồng... Nguồn hỗ trợ này đã góp phần không nhỏ giúp địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, đưa Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt hiệu quả cao và bền vững tại các địa phương.

Bên cạnh đó, các tổ chức, đơn vị được UBND tỉnh giao đỡ đầu các địa phương xây dựng NTM tiếp tục triển khai các hoạt động có hiệu quả, thiết thực như: Hỗ trợ trang bị thiết chế văn hóa, đường điện chiếu sáng, cây xanh, hóa chất, tiêu độc khử trùng trong các hộ chăn nuôi, điều động cán bộ chiến sỹ giúp người dân làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu...

Một số đơn vị tiêu biểu trong việc giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Cục thuế Hà Tĩnh...

Ngoài phần đỡ đầu, tài trợ các huyện còn vận động các tổ chức, con em xa quê tài trợ, doanh nghiệp đóng trên địa bàn một cách có hiệu quả để xây dựng các công trình cấp xã, thôn đảm bảo tiêu chí nông thôn mới./.

Phản hồi

Các tin khác