Thi đua chung sức dựng xây quê hương

Trong chuyến công tác mới đây tại huyện Ân Thi, Hưng Yên chúng tôi được đồng chí Mai Xuân Giới, Bí thư Huyện ủy cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, những năm qua, địa phương đã thường xuyên phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua, tạo động lực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra. Phát huy vai trò nòng cốt, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể đã phát động có hiệu quả các phong trào thi đua như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, đoàn thanh niên phát huy “Ba phong trào, ba đồng hành với thanh niên”... qua đó, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. Nhờ đó, Ân Thi đã có những bước tiến mạnh mẽ về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đến đầu năm 2021, Ân Thi đã xây dựng được 14 vùng sản xuất nông nghiệp, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh thu từ 350 đến 600 triệu đồng/ha/năm. Tính chung trong toàn huyện, thu nhập bình quân trên một ha canh tác đạt 195 triệu đồng/ha/năm.

Các phong trào thi đua yêu nước đã tạo diện mạo mới cho huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PN).

Các phong trào thi đua yêu nước đã tạo diện mạo mới cho huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PN).

Tìm hiểu được biết, cùng với Ân Thi, các huyện, thị xã, thành phố khác ở Hưng Yên, phong trào thi đua yêu nước đã luôn được thực hiện có hiệu quả. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, các phong trào thi đua yêu nước đã được cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đồng thời, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhằm tạo sự chuyển biến sâu rộng. Theo đó, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tạo ra nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn của Hưng Yên, như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”… Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng; nhiều điển hình tiên tiến được tôn vinh khen thưởng. Từ đó, đã tập hợp, thu hút các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, các địa phương, đến nay Hưng Yên đã trở thành một trong 16 tỉnh, thành phố của cả nước tự cân đối thu, chi ngân sách và có đóng góp với ngân sách Trung ương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt 6,46%, đứng thứ 7 các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hưng Yên cũng là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kinh tế phát triển ổn định, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên. Thu ngân sách hàng năm liên tục tăng. Năm 2020 thu ngân sách ước đạt 14.865 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 10.565 tỷ đồng... Toàn tỉnh đã huy động được hơn 143 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, công tác xoá đói giảm nghèo có nhiều chuyển biến tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; diện mạo từ thành thị đến nông thôn đã có nhiều đổi thay, tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua trong các tầng lớp nhân dân, quốc phòng - an ninh được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Theo đồng chí Đỗ Tiễn Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, những kết quả to lớn nói trên có được là nhờ sự đồng tâm, hiệp lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh; trong đó, có sự đóng góp tích cực từ hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã có sức lan toả mạnh mẽ, tác động tích cực đối với phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Thời gian tới, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hưng Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; trong đó coi trọng việc phát động các phong trào thi đua riêng trên cơ sở cơ sở nhiệm vụ của mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi lĩnh vực. Tập trung phát huy vai trò các phong trào thi đua yêu nước theo hướng chú trọng phát triển công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch tiến tới nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch, xây dựng tỉnh quê hương Hưng Yên giàu mạnh, làm cho đời sống người dân nông thôn ngày càng giàu có hơn, xứng đáng với truyền thống vùng đất “Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”./.

Phản hồi

Các tin khác