Cục Thuế Tiền Giang phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng

Đảng ủy Cục Thuế Tiền Giang quyết tâm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị được giao trong bối cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (Ảnh: M.P)

Vượt khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát, đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế và xã hội cả nước nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng. Trong bối cảnh đó, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Cục Thuế Tiền Giang đã ban hành Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó, Nghị quyết đã xác định rõ phương châm của Đảng bộ là tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết thống nhất; Quyết tâm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị được giao. Phương châm này đã được quán triệt, triển khai thực hiện mạnh mẽ xuyên suốt cả năm 2020 trong tất cả các tổ chức, đoàn thể, với sự tham gia tích cực, hiệu quả của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.

Trong nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy cùng Ban Lãnh đạo Đảng ủy Cục Thuế Tiền Giang đã xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, tập trung vào công tác thu ngân sách nhà nước; xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh. Trên cơ sở đó, các đơn vị thuộc và trực thuộc đã cụ thể hóa với các giải pháp chi tiết để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Cục; Công đoàn và Đoàn Thanh niên xây dựng chương trình công tác năm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị để tổ chức thực hiện.

Trong năm, Đảng ủy Cục Thuế Tiền Giang đã tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, chất lượng các kế hoạch chương trình công tác trong năm 2020 đề ra. Đồng thời, Đảng ủy cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các và Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Đại hội, đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ, thể hiện được sự năng động, đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục cũng đã quyết liệt chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến từng cơ sở Đảng, đơn vị trong toàn Cục. Kết quả cho thấy, các hoạt động đã đi vào chiều sâu, đã xây dựng được những giải pháp mới trong triển khai học tập cũng như kịp thời nhân rộng các mô hình hay của tập thể, cá nhân. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đưa việc “học tập và làm theo Bác” trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, nội dung kiểm tra, giám sát đi vào thực chất, bám sát các nội dung chỉ đạo của cấp trên. Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn thể hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tổ chức các phong trào hành động cách mạng đem lại hiệu quả cao, tạo được sự tin tưởng của quần chúng đối với Đảng, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng.

Phát huy cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng

Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp và dự báo sẽ còn kéo dài, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao của Cục Thuế Tiền Giang. Căn cứ vào đặc điểm tình hình và điều kiện thực tiễn, Đảng ủy Cục Thuế Tiền Giang đã đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đặc biệt, chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong toàn Đảng bộ và toàn đơn vị.

Đồng thời, Đảng ủy Cục Thuế Tiền Giang xác định rõ mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đơn vị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; xây dựng Đảng “thật sự trong sạch, vững mạnh”, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) và nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tốt công tác quán triệt, học tập, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chương trình của Đảng bộ trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng thực hiện đổi mới mạnh mẽ các phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, Cấp ủy các chi bộ; Tập trung làm tốt nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm tra, giám sát trong Đảng... Cùng với đó, nâng cao, đổi mới công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy tinh thần làm việc hăng say, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021.

Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên đã được triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu của năm 2021, khi tất cả các đơn vị của Cục đã hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo cơ sở để tăng thu cho NSNN...

Phản hồi

Các tin khác