Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025

image

Hình ảnh tại Hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2021, Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá những công việc đã triển khai trong quý I/2021 và đề ra chương trình công tác quý II/2021, đồng thời lấy ý kiến của các đồng chí trong Ban Chấp hành để hoàn thiện các dự thảo: Báo cáo kết quả công tác quý I và chương trình công tác quý II/2021 của Đảng bộ; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ.


Đồng chí Nguyễn Thị Hồng phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng yêu cầu tại Hội nghị này, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW cần tập trung làm rõ hơn những kết quả nổi bật của Đảng bộ cơ quan NHTW đã đạt được, những đóng góp quan trọng của đơn vị mình vào kết quả chung của Đảng bộ cơ quan NHTW và ngành Ngân hàng. Đồng thời, đề xuất thêm những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới của Đảng bộ cơ quan NHTW,...

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng cho biết, chỉ chưa đầy 01 tháng nữa là kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951 - 06/5/2021). Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động chào mừng và khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, các cơ quan, đơn vị phải tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình và nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I và chương trình công tác quý II/2021 do Đ/c Lê Thị Mai Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cơ quan NHTW trình bày. Các đại biểu đều thống nhất cao với dự thảo báo cáo và cho rằng: Trong quý I/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng NHNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt các nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các đơn vị trong Ngành thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cùng với đó, công tác truyền thông được thực hiện hiệu quả, kịp thời truyền thông về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành chính sách của NHNN, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân đối với hệ thống ngân hàng. Tích cực truyền thông giáo dục tài chính toàn diện, phổ biến kiến thức tài chính - ngân hàng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao hiểu biết của công chúng đối với hoạt động ngân hàng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW thường xuyên quan tâm chỉ đạo, nắm bắt thông tin từ các luồng dư luận xã hội để làm tốt công tác định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh ngay từ chi bộ. Công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định; chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ tiếp tục được nâng cao. Kịp thời ban hành, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy. Công tác dân vận được thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và ngành Ngân hàng. Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. 

Đảng ủy Cơ quan NHTW và các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ trong thực hiện Quy định số 29-QĐ-TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Hầu hết các bí thư và cấp ủy chi bộ đã được bồi dưỡng, tập huấn về Quy định 29-QĐ/TW nên nắm vững nội dung, trình tự, thủ tục khi tổ chức các hoạt động tại đảng bộ, chi bộ. Qua đó, đảm bảo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Sau 5 năm thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW đến nay các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ đã có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng và tính thiết thực của Quy định 29-QĐ/TW trong hoạt động thực hiện của cơ quan, đơn vị. Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng có những ý kiến, đề xuất và quyết định đúng đắn, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy cơ quan NHTW thường xuyên bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan TW để chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ cơ quan NHTW đã tạo ra những tác dụng tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực thi đạo đức công vụ, chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ cương, kỷ luật và trật tự nội vụ…. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng giai đoạn 2016-2020. Cùng với đó, góp phần nhăn chặn, đẩy lùi hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương và đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị.

image

Đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW cho biết, các ý kiến phát biểu, tham gia đóng góp đối với các dự thảo Báo cáo đều nhất trí cao với nội dung đánh giá sơ kết công tác quý I và chương trình công tác quý II/2021 của Đảng bộ, kết quả đánh giá tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ.

Về chương trình công tác quý II/2021, đồng chí Trần Việt Bắc đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT và các ban tham mưu của Đảng ủy, các cấp ủy trực thuộc cần bám sát Quy chế làm việc, Chương trình công tác nhiệm kỳ và Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch tổng thể của NHNN chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam; đồng thời, tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị số 01, 02/CT-NHNN và các kết luận của Thống đốc NHNN tại các cuộc họp giao ban vừa qua.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Quy định của Trung ương và Nghị quyết số 03-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 của Đảng ủy cơ quan NHTW về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ. Trọng tâm là tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề quý II/2021 tập trung vào các nội dung cốt lõi trong 02 bức thư Bác Hồ gửi cán bộ ngành Ngân hàng năm 1952 và năm 1965; Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch của Đảng ủy Khối và Hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan NHTW về triển khai “Năm tăng cường quản lý đảng viên”...

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII để triển khai thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn sát với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng.

Năm là, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành việc kiểm tra, đóng dấu kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 4 trong toàn Đảng bộ theo chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Sáu là, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ cấp ủy và UBKT các cấp xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và năm 2021 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và tiến hành kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng trực thuộc theo chương trình công tác đã đề ra.

Bảy là: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về “tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW hoạt động hiệu quả, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan NHTW vững mạnh toàn diện.

Trong khuôn khổ Hội nghị này, Đảng ủy cơ quan NHTW đã tổ chức khen thưởng 11 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu điển hình trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Đại diện các tập thể đón nhận Quyết định khen thưởng:

image

 

image

Các cá nhân đón nhận Quyết định khen thưởng:

image


Phản hồi

Các tin khác