Thủ Thừa (Long An): Hiệu quả từ việc học tập và làm theo gương Bác

Mặt trận, đoàn thể xã Tân Thành thăm hỏi gia đình chính sách. (Ảnh: Báo Long An)

Phó Ttrưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thủ Thừa  Lê Thị Thanh Giang cho biết: Để việc học tập các chuyên đề có hiệu quả, Ban Tuyên giáo tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đặt mua và cấp phát cho mỗi đảng bộ, chi bộ cơ sở 1 bộ tài liệu tham khảo và tài liệu học tập, đồng thời cung cấp file ghi hình đầy đủ, phục vụ tốt việc triển khai ở cấp cơ sở. Việc tổ chức học tập các chuyên đề hàng năm được các cấp ủy, tổ chức Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của cấp trên; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập, quán triệt đạt tỷ lệ khá cao: Cán bộ, đảng viên trên 98%, quần chúng trên 96%. Sau học tập, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng và thực hiện nghiêm túc bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Người dân có những cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác. Bên cạnh việc tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề hằng năm, 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tham gia 1 hội thảo khoa học và 2 cuộc tọa đàm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

Nét nổi bật trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là các địa phương, đơn vị đã thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như Ban Thường vụ Huyện ủy phát động và thực hiện mô hình Đeo huy hiệu Bác trong giờ làm việc từ năm 2016 đến nay. Việc đeo huy hiệu Bác trên ngực áo mỗi ngày nhắc nhở cán bộ, đảng viên luôn khắc ghi làm theo những lời Bác dạy. Năm 2019, nhằm tỏ lòng kính trọng, tri ân, báo công với Bác, đồng thời khích lệ, động viên đại biểu điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức đoàn đại biểu về thăm Đền thờ Bác Hồ và học tập kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 05 tại một số địa phương Tây Nam Bộ. Qua chuyến đi, giúp các đại biểu hiểu thêm về lòng tôn kính của người dân Nam Bộ dành cho Bác; hiểu rõ về cuộc đời, sự cống hiến to lớn của Bác và gia đình đối với đất nước. Từ đó ra sức tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo gương Bác ở địa phương, đơn vị. Đó còn là mô hình 4 an của xã Mỹ An; 3 trong 1, Nói lời hay, làm việc tốt của cán bộ, đảng viên của xã Mỹ Lạc; Nuôi heo đất, Áo trắng học đường, Tiếp sức mùa thi cho học sinh THPT của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện;...

Với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, 5 năm qua, các đảng bộ, chi bộ đã biểu dương, khen thưởng 156 tập thể, 717 cá nhân. Cấp huyện biểu dương, khen thưởng 56 tập thể, 140 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo gương Bác; nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội./.

Phản hồi

Các tin khác