Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong học tập và theo gương Bác

* Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ hiện có 57 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với hơn 4.200 đảng viên, trong tổng số trên 5.500 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ngay sau khi Chỉ thị 05 được ban hành, BTV Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời ban hành 8 kế hoạch, 6 hướng dẫn, 3 công văn, 1 Nghị quyết chuyên đề cùng các kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên trong quá trình thực hiện Chỉ thị. Chỉ đạo 57/57 chi, đảng ủy cơ sở quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm với tỷ lệ cán bộ, đảng viên trong khối tham gia học tập đạt từ 97% trở lên.

12

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Ảnh: Thanh Trà.

BTV Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi, đảng ủy cơ sở căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể để xác định rõ những nội dung đột phá, kế hoạch triển khai thực hiện cả nhiệm kỳ và hằng năm. Tiêu biểu như: Chi bộ 2, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tập trung thực hiện khâu đột phá “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân giữ vững 10 chữ vàng truyền thống Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với khâu đột phá “Chú trọng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc chuyên môn”; Đảng bộ Tỉnh đoàn lựa chọn khâu đột phá “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị”…

Giai đoạn 2017 - 2020, toàn Đảng bộ có 82 tập thể và 160 cá nhân đăng ký xây dựng gương điển hình tiên tiến cấp cơ sở; BTV Đảng ủy Khối lựa chọn 2 tập thể, 3 cá nhân điển hình tiên tiến cấp Khối đăng ký với Tỉnh ủy. Những hạt nhân này đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

*Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh Lạng Sơn cho thấy, các chi, đảng bộ đã chủ động quán triệt nội dung chỉ thị đến các đảng viên, tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện gắn với việc học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể. Đảng ủy Khối đã đăng ký và thực hiện tốt các nội dung đột phá gắn liền với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm.

Trong 5 năm, toàn đảng bộ biểu dương, khen thưởng 257 tập thể, 1.496 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05. Trong đó, xuất hiện các mô hình điển hình, cách làm sáng tạo như: Mô hình bưu tá tận tụy của Đảng bộ Bưu điện tỉnh; mô hình sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác vào sáng thứ 2 hằng tuần của Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước; mô hình đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của Chi bộ Báo Lạng Sơn…

12

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Ảnh: Trúc Linh

*Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể trực thuộc Đảng bộ đã có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới. Trong đó, tập trung gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và các phong trào, cuộc vận động đang diễn ra trong Đảng và trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Việc xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện và lựa chọn các điểm đột phá. Hoạt động tuyên truyền cũng được tiến hành thường xuyên, gắn với việc tuyên truyền, cổ vũ tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt làm theo Bác. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin, thúc đẩy cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sát với từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng; đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW vào các kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nhân rộng biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu…/.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất