Sôi nổi khí thế thi đua chào mừng ngày hội lớn

* Ngày 13/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. 

Qua đợt thi đua nhằm khơi dậy niềm tự hào, động viên khích lệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh phát huy truyền thống cống hiến tài năng, đoàn kết, thống nhất, xung kích vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ nay đến hết ngày 23/5/2021. Trong đợt thi đua này, các đơn vị phấn đấu nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao với chỉ tiêu 100% cơ quan, đơn vị quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về Cuộc bầu cử. 100% cán bộ, chiến sỹ có nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; xác định tốt trách nhiệm trong triển khai, thực hiện, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, chống phá bầu cử.

 

 Đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham dự Lễ phát động thi đua do 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức. (Ảnh:baoquangninh.com.vn)

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử với chỉ tiêu 100% cán bộ, chiến sỹ tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, đúng luật định, thời gian hoàn thành nhanh nhất, chất lượng cao nhất, không ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sẵn sàng chiến đấu cao với chỉ tiêu 100% cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân. Tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19... Thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất với chỉ tiêu phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu trúng, đúng, kịp thời, hiệu quả; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, 100% cán bộ chiến sỹ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tích cực xây dựng, củng cố cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp... 

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 3 và trong toàn quân phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử. Đồng thời, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, ý nghĩa, nội dung chỉ tiêu, biện pháp tổ chức đợt thi đua.

Căn cứ nội dung, chỉ tiêu thi đua đã phát động, mỗi đơn vị và từng cá nhân cần quán triệt, cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu thi đua, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị và cá nhân. Kết hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm với học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. 

Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện ký kết giao ước thi đua. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh. 

* Cũng trong ngày 13/4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động thi đua đợt cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị, các Cụm thi đua tiến hành ký kết giao ước thi đua với chủ đề  “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu và quyết tâm thực hiện tốt các nội dung như: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về bầu cử đến 100% cán bộ, chiến sĩ. 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức, xác định tốt trách nhiệm, tích cực, tự giác, mẫu mực trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và thực hiện nhiệm vụ tổ chức, bảo đảm, phục vụ, bảo vệ an toàn bầu cử. 

 
Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu và quyết tâm
thực hiện tốt các nội dung thi đua. (Ảnh:quangngaitv.vn)

100% quân số tham gia bầu cử, bảo đảm chặt chẽ, nhanh gọn, trật tự, an toàn, hoàn thành trước thời gian quy định; xây dựng, kiện toàn các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an và các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các tình huống, nhất là những thời điểm quan trọng, trọng điểm, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng của đơn vị, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử. Xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện về “Mẫu mực, tiêu biểu”. Duy trì, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, đảm bảo an toàn huấn luyện, sinh hoạt, công tác, tham gia giao thông gắn với nâng cao chất lượng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, xây dựng nề nếp chính uy; xây dựng củng cố cảnh quan môi trường “Sáng, xanh sạch, đẹp".

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua và yêu cầu trong đợt đua này cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh phải thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử.

* Đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề: “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cũng đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phát động ngày 13/4.

Các phòng, văn phòng cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã ký kết các nội dung thi đua như: Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực, tự giác, mẫu mực thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác, nhất là với tin giả, xấu, độc nhằm làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá cuộc bầu cử. 

 
Lễ phát động đợt thi đua do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa
tổ chức ngày 13/4.(Ảnh:baokhanhhoa.vn)

Toàn lực lượng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chuẩn bị đầy đủ, chu đáo phục vụ cho công tác bầu cử; nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân khu vực biên giới; kịp thời tham mưu tốt công tác hiệp thương, tuyên truyền, vận động cử tri tích cực tham gia bầu cử. Đồng thời, bảo đảm phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn bầu cử; chủ động phối hợp chặt chẽ các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19; kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các tình huống, nhất là các địa bàn trọng điểm… Đợt thi đua kéo dài đến hết ngày 23/5.

Phản hồi

Các tin khác