Đảng bộ Thị xã Mỹ Hào: Những kết quả đáng mừng trong công tác xây dựng Đảng
Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016-2021; năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Mỹ Hào lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh COVID-19; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Mỹ Hào phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vận dụng sáng tạo các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành khá các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào đã tập trung lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng bộ, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân: chỉ đạo thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương (khóa XI, XII) về công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng chương trình hành động sát hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập bình quân đạt từ 90% - 95%.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Bí thư Thị ủy Mỹ Hào trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Bí thư Thị ủy Mỹ Hào trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy Mỹ Hào kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Thị ủy. Các thành viên Bộ phận giúp việc đã tham gia viết bài, chia sẻ tin bài đấu tranh phản bác lại các luận điệu tuyên truyền của các thế lực phản động và các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch trên Blog và các trang mạng xã hội.

Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với các phòng, ngành, đoàn thể thị xã mở 22 lớp bồi dưỡng cho 1.982 lượt học viên, 11 Hội nghị báo cáo viên thị xã với trên 550 lượt báo cáo viên tham gia, cấp phát miễn phí gần 4.000 cuốn Bản tin thông báo nội bộ hàng tháng tới các đồng chí đảng viên của 13 phường, xã. Đài Truyền thanh, Trang thông tin điện tử thị xã hoạt động hiệu quả, tập trung tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội các cấp được tổ chức thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo Chỉ thị 35 của Bộ Chinh trị với kết quả tốt; đảm bảo thời gian Đại hội Đảng bộ thị xã được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 4-6/8/2020, Đại hội cơ sở hoàn thành vào ngày 10/6/2020. 

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm về số lượng và chất lượng; năm 2020, Đảng bộ thị xã kết nạp 72 đảng viên mới; xét đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 358 đảng viên. Việc đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên; tập thể, cán bộ lãnh đạo quản lý; khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Đề án số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đến nay đã có 75/75 Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng phố.

Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Công văn của Thị ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 để triển khai tới các tổ chức cơ sở đảng thực hiện. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2020: tính đến 31/12/2020, Đảng bộ thị xã Mỹ Hào có 43 Chi, Đảng bộ trực thuộc, với 5.699 đảng viên. Qua thẩm định 43 tổ chức Đảng, có 08 tổ chức Đảng được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 35 tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ 0 tổ chức Đảng. Đối với đảng viên , qua đánh giá có 4.215 đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ . Tổng số khen thưởng 08 tổ chức Đảng  và 01 đảng viên  .

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, cấp uỷ và Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời trong năm diễn ra Đại hội, xác định công tác Kiểm tra, giám sát vừa phải thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ gìn kỷ cương, vừa phải tập trung phục vụ Đại hội Đảng các cấp, do vậy, những trường hợp có dấu hiệu vi phạm liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp đều được kiểm tra, làm rõ và kết luận kịp thời.

Công tác dân vận và vận động quần chúng luôn được Thị ủy quan tâm. Chất lượng các phong trào thi đua ngày càng đi nâng lên, có ý nghĩa thiết thực trong công tác vận động nhân dân thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả các hoạt động trên đã thiết thực góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Trong năm 2020, Đảng bộ Mỹ Hào tiếp tục triển khai các chương trình, đề án, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong năm 2020, Đảng bộ Mỹ Hào tiếp tục triển khai các chương trình, đề án,

góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thị xã về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ủy ban kiểm tra Thị ủy, các ngành trong khối nội chính đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan thuộc khối nội chính tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các vụ việc, vụ án phức tạp dư luận xã hội quan tâm.

Trong năm 2020, Đảng bộ thị xã tiếp tục triển khai các chương trình, đề án, dự án trọng điểm xây dựng, phát triển văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới nâng cao; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã đạt trên 10%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,29%. Sự nghiệp văn hoá, y tế, giáo dục tiếp tục phát triển; ngành giáo dục và đào tạo xếp thứ 2 toàn tỉnh; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được tăng cường, chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2019 xếp thứ 2 toàn tỉnh,… Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững; đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2021 là năm mở đầu, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI. Theo đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào, năm 2021, Đảng bộ thị xã xác định tiếp tục tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng và tổ chức, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh quản lý, phát triển hạ tầng, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng hạ tầng thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, tạo tiền đề cho bước phát triển nhanh và bền vững của thị xã trong những năm tiếp theo./.

Phản hồi

Các tin khác