Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo ở Tuyên Quang
(ĐHXIII) - Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã đi vào nền nếp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt qua triển khai, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Lãnh đạo UBND huyện Sơn Dương khen thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016- 2020. Ảnh: Trang Tâm

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lãnh đạo UBND huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) đã khen thưởng 33 tập thể và 32 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016- 2020. 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Tập thể cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã xác định rõ nội dung trọng tâm, đột phá phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã lựa chọn nội dung thực hiện tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những tồn đọng kéo dài được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như: công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, thực hiện chế độ, chính sách, cải cách hành chính, công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ lâu năm không phát triển đảng viên… Đã có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác tạo sức lan toả mạnh mẽ.

Thời gian tới, Huyện uỷ Sơn Dương tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai nghiêm túc việc học tập chuyên đề hằng năm bằng hình thức phù hợp, hiệu quả theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai các giải pháp nhân rộng điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo huyện Lâm Bình trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Thu Trang

Lãnh đạo huyện Lâm Bình trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Thu Trang

Cũng sau 5 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) đã đi vào nền nếp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Huyện đã lựa chọn các nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm như: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại cơ sở”; “Đổi mới tác phong, lề lối làm việc; nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động”; “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy cơ sở”; “Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân”; “Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các cấp phụ trách các chi bộ dưới cơ sở gắn với việc thực hiện có hiệu quả Đề án số 16-ĐA/TƯ ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025”; “Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”... chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính”.

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình đã biểu dương 13 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình tặng Giấy khen 10 tập thể và cá nhân vì đã có thành tích trong thực hiện Chỉ thị giai đoạn 2016-2020./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất