Quỳnh Lưu đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế huyện Quỳnh Lưu phát triển
(Ảnh: Báo Nghệ An)

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, trong đó, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, theo phương châm học tập đi đôi với làm theo, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, huyện bám sát nội dung các chuyên đề để xây dựng kế hoạch, quán triệt, triển khai với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%, quần chúng tham gia học tập đạt trên 85%. Đưa nội dung học và làm theo Bác theo từng chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị theo định kỳ và kiểm điểm đánh giá công tác cuối năm.

Từ việc nắm vững và hiểu sâu các nội dung chuyên đề học tập hàng năm, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều địa phương đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác; lựa chọn một số công việc trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; đồng thời chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, tồn đọng trong nhiều năm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng đã được huyện đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và tạo được hiệu quả cao.

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu đã xác định rõ 3 nội dung đột phá trong kế hoạch toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Đó là: Xây dựng hình ảnh người lãnh đạo các cấp trách nhiệm, nêu gương, sâu sát cơ sở. Đổi mới tư duy và chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo “Phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2021 và đứng trong tốp đầu khối các huyện của tỉnh Nghệ An”.

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được của địa phương sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Danh Lai, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu cho biết, sau 5 năm thực hiện, huyện Quỳnh Lưu đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực như: kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị; Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đến nay có 30/32 xã đạt chuẩn NTM, tăng 18 xã so với năm 2015; xã Quỳnh Đôi đạt chuẩn NTM nâng cao; có 10 thôn đạt danh hiệu thôn NTM kiểu mẫu. Huyện đã đạt 4/9 tiêu chí và đang phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí còn lại để về đích huyện nông thôn mới trong năm 2021... Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã xây dựng được 375 tập thể, 620 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực. Trong quá trình thực hiện, mặc dù mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị có cách làm riêng, song đều đã mang lại những kết quả rất tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đã đề ra.

Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu Hoàng Danh Lai (Ảnh: Báo Nghệ An)

Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu Hoàng Danh Lai khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 5 năm qua không chỉ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân mà còn tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Đây là tiền đề, động lực quan trọng để huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, trong đó, mục tiêu lớn nhất là xây dựng Quỳnh Lưu trở thành huyện NTM trong năm 2021 và đứng trong tốp đầu khối các huyện của tỉnh Nghệ An.

Để thực hiện được mục tiêu này, theo Bí thư Huyện ủy Hoàng Danh Lai, trong thời gian tới, huyện Quỳnh Lưu cần: Tiếp tục quán triệt sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và yêu cầu phải thường xuyên, tự giác trong việc thực hiện Chỉ thị 05 cho cán bộ, đảng viên; Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị rà soát lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên, xác định khâu đột phá, trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất; Quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình mới, những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.

Phản hồi

Các tin khác