Sôi nổi khí thế thi đua thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp

*Những ngày này, trên địa bàn huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ), không khí thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp diễn ra rất sôi nổi. Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt, ngay sau Đại hội, huyện tranh thủ huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình, dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế - xã hội của huyện như: Dự án xây dựng cầu khắc phục tình trạng chia cắt mùa mưa lũ tại Kiệt Sơn, Văn Luông; dự án Trường THPT Tân Sơn; dự án điện nông thôn (nguồn vốn EU tài trợ) cải tạo nâng cấp lưới điện 13 xã, trong đó cấp điện cho 10 thôn bản chưa có điện lưới Quốc gia... Đến nay, công trình cầu Kiệt Sơn đã thông xe, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong mùa mưa lũ.

Người dân xã Long Cốc chăm sóc chè theo tiêu chuẩn VietGAP thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực (Ảnh: Báo Phú Thọ online)

Người dân xã Long Cốc chăm sóc chè theo tiêu chuẩn VietGAP thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực. (Ảnh: Báo Phú Thọ online)

Để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn cũng đã sớm cụ thể hóa chương trình hành động gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình. Như tại xã Tân Phú (huyện Tân Sơn), để tăng cường vận động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, xã chú trọng tạo quỹ đất sạch, khẩn trương tiến hành giải phóng mặt bằng, tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư tại Cụm công nghiệp Tân Phú, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương và thực hiện thành công mục tiêu lấp đầy trên 50% cụm công nghiệp (giai đoạn 2021 - 2025).

Cùng với đó, Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát huy lợi thế về đất đai, vị trí địa lý và hạ tầng giao thông thuận tiện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiều hộ gia đình tích cực phát triển kinh doanh, dịch vụ; tận dụng quỹ đất để phát triển nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, ưu tiên trồng cây gỗ lớn và cây nguyên liệu giấy, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa xã sớm trở thành thị trấn như trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

*Tại tỉnh Sóc Trăng, ngay sau thành công Đại hội, Đảng bộ huyện Mỹ Xuyên đã có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đảng nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo huyện Mỹ Xuyên kiểm tra mô hình tôm - lúa (Ảnh: H.Lan/Báo Sóc Trăng online)

Lãnh đạo huyện Mỹ Xuyên kiểm tra mô hình tôm - lúa. (Ảnh: H.Lan/Báo Sóc Trăng online)

Theo đồng chí Nguyễn Minh Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025, lãnh đạo huyện Mỹ Xuyên quyết tâm tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế bền vững, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Phát huy vai trò nền tảng của văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giải quyết việc làm; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết của các dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XII đề ra, Huyện ủy Mỹ Xuyên đã chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu xây dựng 8 chương trình tập trung trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Đến nay, huyện đã hoàn thành 5/8 chương trình, gồm: chương trình xây dựng huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; chương trình phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững (xây dựng và triển khai tốt đề án lúa thơm - tôm sạch; tổ chức và thực hiện tốt liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị); chương trình về công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và chương trình về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các chương trình này sẽ là đòn bẩy, động lực quan trọng để huyện hiện thực hóa nghị quyết của Đảng bộ vào thực tiễn cuộc sống.

Cánh đồng điện gió xã Công Hải (Thuận Bắc) đã dần hình thành và đi vào hoạt động (Ảnh: Báo Ninh Thuận online)

Cánh đồng điện gió xã Công Hải (Thuận Bắc) đã dần hình thành và đi vào hoạt động.
(Ảnh: Báo Ninh Thuận online)

*Với quyết tâm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận) đã ban hành Chương trình hành động, quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa cũng như chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Cùng với đó, Huyện ủy, UBND huyện cũng đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng.

Xác định việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng chí Vũ Ngọc Đương, Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc cho biết: Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp huyện; bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thuận Bắc triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm, phát triển bền vững, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, chú trọng phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, phấn đấu đến năm 2025 bình quân thu nhập đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư cũng được quan tâm đẩy mạnh nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương, của tỉnh và địa phương. Từng bước rà soát, xây dựng quỹ đất sạch để sẵn sàng giao đất cho nhà đầu tư khi có nhu cầu; coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các dự án trong huyện. Đồng hành cùng với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường.../.

Phản hồi

Các tin khác