Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh ở Lào Cai
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Lan Hương)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Lan Hương)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với những nội dung cụ thể như: Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nếp sống văn hóa, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng các mô hình tự quản, tổ, đội thanh niên, phụ nữ xung kích bảo vệ an ninh, trật tự. Vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống; đồng thời tăng cường hoạt động giám sát, đối thoại, phản biện xã hội để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và đoàn thể, tổ chức thành viên; duy trì tốt các mô hình đã đảm nhiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả, sức lan tỏa các mô hình, phong trào thi đua yêu nước, chú trọng đến những mô hình có nội dung liên quan thiết thực đến từng hộ dân, từng cộng đồng dân cư.

Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-MTTQ-BTT ngày 12/9/2017 về phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai triển khai hiệu quả, gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị. Từ đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần tạo sự lan tỏa, đồng thuận, ủng hộ cao trong nhân dân.

Cuộc vận động được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư. Đặc biệt là việc tập trung nguồn lực hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư là nơi tổ chức thực hiện, có nhiều mô hình mới đem lại hiệu quả trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Trong đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…

Thời gian qua, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới” được MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai triển khai ngày càng sâu rộng, hướng vào mục tiêu chăm lo cuộc sống của nhân dân, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thông qua Cuộc vận động đã nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Nhân dân đã tự nguyện đóng góp tiền của, công sức cùng với chính quyền làm đường giao thông nông thôn, thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh, quản lý, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hỗ trợ nhau thoát nghèo bền vững…

Đến nay, toàn tỉnh Lào Cai có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 126 thôn được công nhận “Thôn kiểu mẫu”, 141 thôn được công nhận “Thôn nông thôn mới”./.

Phản hồi

Các tin khác