BHXH Việt Nam nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ảnh minh họa. Nguồn: MT

Các chỉ tiêu dù chưa đạt như kỳ vọng nhưng vẫn tăng trưởng

Trong quý 1/2021, do tác động của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm của người lao động nên gây khó khăn cho công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Theo đó, các chỉ tiêu về phát triển người tham gia của Ngành đều giảm so với cuối năm 2020.

Cụ thể, số người tham gia BHXH là gần 16 triệu người, đạt 32,4% lực lượng lao động trong độ tuổi (trong đó có: gần 14,9 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, trên 1,1 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, lần lượt giảm 1,05% và2,17% so với hết năm 2020); BHTN gần 13,2 triệu người, đạt 26,7% lực lượng lao động trong độ tuổi, giảm 1,15% so với hết năm 2020; BHYT gần 87 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,9% dân số, giảm 1,24% so với hết năm 2020.

Mặc dù, các chỉ tiêu phát triển đối tượng chưa đạt như kỳ vọng, nhưng vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, số thu BHXH, BHYT, BHTN 3 tháng đầu năm 2021, tăng 10,06% so với chỉ tiêu cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra, một phần do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh nên tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT những tháng đầu năm vẫn cao; tình trạng nợ đọng, chậm đóng tại một số cơ quan, đơn vị còn khá phổ biến; việc xử lý đối với đơn vị, doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, ngừng hoạt động... vẫn còn khó khăn, vướng mắc.

Cũng trong 3 tháng đầu năm, số người giải quyết hưởng mới chế độ BHXH hằng tháng, ốm đau, thai sản đều giảm; số người đề nghị hưởng BHXH một lần có chiều hướng gia tăng, tăng gần 20,6% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do dịch bệnh, người lao động nghỉ việc, mất việc, tính thời điểm này đã đủ 12 tháng (trong đó, một số địa phương có số người đề nghị hưởng BHXH một lần tăng cao do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 như Khánh Hoà, Đà Nẵng, Quảng Nam…).

Giao chỉ tiêu cụ thể hằng tuần, tháng đối với phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT

 Khắc phục mọi khó khăn, thách thức, toàn Ngành BHXH từ Trung ương đến địa phương đã có sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành đã được triển khai. Trong đó, BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT; giao chỉ tiêu cụ thể hằng tuần, tháng đối với phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho từng đại lý thu;

Cùng với đó, đôn đốc thu, giảm nợ, như: phân công cán bộ chuyên quản đôn đốc đơn vị sử dụng lao động để thu nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, không để nợ tiền đóng; tăng cường thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với doanh nghiệp nợ đóng, chậm đóng; tích cực rà soát, đối chiếu dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp; rà soát lại việc ký hợp đồng với các đại lý, dừng triển khai đối với các Điểm thu chưa đáp ứng được điều kiện về cơ sở vật chất, năng lực của nhân viên đại lý…

BHXH Việt Nam cũng giao chỉ tiêu cho BHXH các tỉnh, thành phố vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố rà soát và kịp thời xử lý các trường hợp hưởng trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam tiếp tục cắt giảm bộ TTHC của Ngành từ  27 thủ tục hành chính xuống còn 25 thủ tục hành chính; tích hợp, cung cấp thêm các dịch vụ công mức độ 4 của Ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; hoàn thiện, bổ sung các tính năng, tiện ích mới cho ứng dụng "VssID- BHXH số"; đẩy mạnh kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành; triển khai thực hiện việc kết nối kỹ thuật để khai thác, chia sẻ dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Bộ Công an để quản lý người tham gia BHXH, BHTN, BHYT…/.

Phản hồi

Các tin khác