Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. 

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên bế mạc. 
Các đại biểu dự phiên bế mạc
 

 

Sáng 9/3, Hội nghị Trung ương 2, khóa XIII đã thành công tốt đẹp.