Kiểm tra việc học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: TA)

Ảnh minh họa. (Nguồn: TA)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Quyết định số 841-QĐ/TU ngày 5-3-2021 về thành lập 5 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy để kiểm tra 15 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy về công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Mỗi đoàn kiểm tra gồm 7 thành viên, trong đó: Trưởng đoàn số 1 là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Trưởng đoàn số 2 là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Trưởng đoàn số 3 là Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng đoàn số 4 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Trưởng đoàn số 5 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết.

Mỗi đoàn sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra 3 đơn vị, là Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Thời gian kiểm tra và hoàn thành báo cáo kết luận kiểm tra trong tháng 3-2021.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ rõ, qua kiểm tra nhằm đánh giá tình hình và kết quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp của Ban Thường vụ các quận, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc.

Đồng thời, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và chỉ ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, góp phần đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống…./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất