Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Ảnh: TT) 

Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tuyến tại 250 điểm cầu trong cả nước, trong đó có 3 điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, 32 điểm cầu cấp tỉnh; 142 điểm cầu cấp huyện, 73 điểm cầu cấp xã.

Tới dự và trực tiếp là báo cáo viên của hội nghị có đồng chí Lê Quang Vĩnh, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Quang Vĩnh, trợ lý Thường trực Ban Bí thư Trung ương thông tin ngắn về “Kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII” và chuyên đề “Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Thông tin về “Kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII”, đồng chí Lê Quang Vĩnh cho biết: Từ ngày 5/10/2020 đến ngày 9/10/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 13 để bàn về: Tình hình kinh tế-xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các báo cáo, đề án. Ban Chấp hành Trung ương cũng đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Về “Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, đồng chí Lê Quang Vĩnh cũng cho biết cần phải chắt lọc, đảm bảo trung thực khách quan, chính xác đảm bảo khái quát, cụ thể. Qua đó nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Quang Vĩnh, trợ lý Thường trực Ban Bí thư Trung ương thông tin tại Hội nghị (Ảnh: TT)

Tại Hội nghị, các đại biểu còn được nghe đồng chí Nguyễn Quang Hải, Quyền Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Những vấn đề mới đặt ra và định hướng chính sách đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Báu đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, trong thời gian tới tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị, kết quả Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tình hình quốc tế và công tác đối ngoại; tình hình kinh tế - xã hội…

Ngoài ra, theo đồng chí Đoàn Văn Báu, trong thời gian tới, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước, cần tập trung tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19…

 

Phản hồi

Các tin khác