Phú Thọ: Hoàn thành Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Sơn, Đoan Hùng và Tam Nông
Hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Sơn

Hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Sơn


Thanh Sơn: Xác định cải thiện môi trường đầu tư là khâu đột phá

Trong 2 ngày 21-22/7, Đảng bộ huyện Thanh Sơn đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra và đạt được 21/22 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Kinh tế của huyện duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị tăng thêm bình quân đạt 7,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách trên địa bàn tăng trung bình 15%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Trong 5 năm, đã huy động được hơn 5.800 tỷ đồng từ các nguồn vốn để đầu tư cho kết cấu hạ tầng; đến nay 70% đường GTNT được cứng hóa, tăng gần 15% so với đầu nhiệm kỳ.

Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả khâu đột phá về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản gắn với đầu tư phát triển vùng sản xuất nguyên liệu”. Trong đó, công nghiệp chế biến chè tiếp tục khẳng định là một trong những thế mạnh của huyện với sản lượng chè xuất khẩu ước đạt gần 8.000 tấn/năm.

Diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân hàng năm giảm 2,48%; ước đến hết năm 2020 còn 6,5%. Các lĩnh vực văn hóa – giáo dục – y tế tiếp tục phát triển, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và phát huy.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng cả về 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên; hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Thanh Sơn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân; tích cực huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đảng bộ huyện chọn khâu đột phá “Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút nguồn lực cho phát triển, trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng và các ngành, lĩnh vực, địa bàn có lợi thế” và đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng để thực hiện trong nhiệm kỳ cùng 6 nhiệm vụ cụ thể.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX.

Tại hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện Thanh Sơn đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ huyện Đoan Hùng

Hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ huyện Đoan Hùng


Đoan Hùng xác định 13 mục tiêu chủ yếu và 6 nhiệm vụ trọng tâm

Trong hai ngày 21 và 22/7, Đảng bộ huyện Đoan Hùng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 với chủ đề: “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực, xây dựng huyện Đoan Hùng phát triển toàn diện, bền vững”.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Huyện đã thực hiện đạt và vượt 24/24 chỉ tiêu cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra.

Hai khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt và phát triển kinh tế đồi rừng, nâng cao năng suất, chất lượng bưởi Đoan Hùng đạt kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Quy mô kinh tế của huyện tăng nhanh, gấp 2 lần so với năm 2015, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh phát triển khá toàn diện. 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,51%; giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 40,1 triệu đồng/năm, tăng 13,4 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm tăng 10,74% so với dự toán tỉnh giao.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; quốc phòng-an ninh được giữ vững, chính trị xã hội ổn định; công tác đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay, toàn huyện có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân/xã là 17,3 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí, có 35 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, đã thành lập 2 chi bộ doanh nghiệp, kết nạp 989 đảng viên.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Đoan Hùng tiếp tục đề ra phương hướng, xác định 13 mục tiêu chủ yếu và 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện nhằm đưa huyện Đoan Hùng phát triển toàn diện và bền vững.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã  bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đoan Hùng khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 38 đồng chí.

BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí; bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Đồng chí Lê Văn Phượng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khóa XXII được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ huyện Tam Nông

Hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ huyện Tam Nông

Quyết tâm cao xây dựng huyện Tam Nông ngày càng giàu đẹp, văn minh

Trong 2 ngày 21 và 22/7, Đảng bộ huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của 189 đảng viên đại diện cho trên 6.500 đảng viên của 34 tổ chức, cơ sở đảng trong Đảng bộ huyện.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Tam Nông đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả, 22/22 chỉ tiêu kinh tế-xã hội thực hiện đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 10,38%. Giá trị tăng thêm của các ngành sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) là 1.900 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2015.

Về công nghiệp, huyện đã thu hút thêm 18 dự án đầu tư vào khu công nghiệp Trung Hà, cụm công nghiệp Cổ Tiết và các xã trên địa bàn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng cao, giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 1 ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 108,6 triệu đồng, vượt 9,7% so với mục tiêu Nghị quyết.

Chương trình xây dựng nông thôn mới vượt 50% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, có một khu dân cư đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, văn hóa, y tế, giáo dục có sự phát triển toàn diện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm. Đảng bộ huyện 3 năm liên tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá xếp loại trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thực hiện Chỉ thị số 05 và là đơn vị tiêu biểu được Ban Tuyên giáo Trung ương vinh danh nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với chủ đề: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Tam Nông ngày càng phát triển, giàu đẹp", Đại hội đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những mục tiêu và giải pháp cụ thể.

Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tạo sự đột phá trong phát triển công nghiệp, dịch vụ; khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư để tạo ra tăng trưởng kinh tế cao, bền vững. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất, Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông đã bầu Ban Thường vụ Huyện uỷ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vương Đức Thủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Tam Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Phản hồi

Các tin khác