Lâm Đồng: Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Văn bản chỉ đạo số 154 - CV/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, các ban, ngành trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những quan điểm, chủ trương, những định hướng lớn của Đại hội. 

Bên cạnh đó, các ban, ngành liên quan trong tỉnh cũng thực hiện nghiêm túc việc chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, thể hiện nội dung các pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, khẩu hiệu, băng rôn “Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” tại Trung tâm Hành chính, trụ sở cơ quan, đơn vị, các tuyến đường, địa bàn trọng điểm và hướng dẫn các hộ gia đình trên địa bàn thực hiện việc treo cờ Tổ quốc trước nhà ở, cổng chào vào khu dân cư từ ngày 20/1/2021 đến hết ngày 5/2/2021. 

Cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP Đà Lạt đã cơ bản hoàn thành công tác tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 4 tấm pano lớn và cụm pano mô hình 3D tại Rạp 3/4 TP Đà Lạt, Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động, Ngã 3 Lê Hồng Phong - Trần Phú, Quảng trường Lâm Viên, Cổng Trạm thu phí Định An với nội dung: Chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Xuân Tân Sửu; Chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...

Pano lớn tuyên truyền Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại TP Đà Lạt. (Ảnh: Đức Tú)

Pano tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại TP Đà Lạt. (Ảnh: Đức Tú)

Huyện ủy Lâm Hà cũng vừa ban hành công văn chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn toàn huyện nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng, đồng bộ từ huyện đến cơ sở. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng đã xây dựng chương trình nghệ thuật tuyên truyền phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc Nam Tây Nguyên và Đội Tuyên truyền lưu động với nội dung: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, ca ngợi những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, thông báo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân, du khách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra trước Rạp 3/4 khu Hòa Bình, TP. Đà Lạt vào lúc 19h30 ngày 2/2/2021.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền góp phần giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đóng góp cho thành công của Đại hội.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đang hướng tới Đại hội với niềm tin tưởng, kỳ vọng về những quyết sách mang tính đột phá mà Đại hội đề ra, đưa tỉnh ngày càng phát triển bền vững./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất