Lào Cai tích cực thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc”
Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Hồng Minh)

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Hồng Minh)

Ngày 21/1, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND và phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng – an ninh vững chắc” giai đoạn 2016 – 2020. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành của tỉnh.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND và phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” giai đoạn 2016 – 2020, cho thấy công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) giữa các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội đã có sự chặt chẽ, hiệu quả hơn. Lực lượng Công an các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đã có 49 xã được Bộ Công an quyết định đưa ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Xác định công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, tổ chức, tổ tự quản về ANTT tại cơ sở là một trong những nội dung quan trong thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, là tiền đề giữ vững ANTT, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương; Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị đã đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”. Đến nay đã có hàng trăm mô hình  chức quần chúng tự quản về ANTT phát huy hiệu quả với các mô hình “Thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Cụm giáp ranh an toàn về ANTT”…Cấp ủy chính quyền các cấp đã kiện toàn và duy trì trên 1.700 tổ an ninh nhân dân, gần 2.000 tổ hòa giải…

Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị kịp thời ban hành và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT gắn với công tác xây dựng thôn, tổ, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Lực lượng chức năng đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác chỉ đạo, triển khai công tác đảm bảo ANTT nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Năm 2020, có trên 90% xã, phường, thị trấn, đơn vị, nhà trường có phong trào đạt loại khá trở lên, không có đơn vị xếp loại yếu; tỷ lệ xã, phường, thị trấn, đơn vị, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” tăng 3%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí (an toàn về ANTT và đảm bảo bình yên) tăng 3,5% so với năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Tiến Dũng)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Tiến Dũng)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Lực lượng công an, quân sự, biên phòng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng, an ninh, chủ động phương án đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vừng an ninh trật tự, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác củng cố chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT và phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể, UBND các cấp tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 06 của UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025 thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Quan tâm kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm các điều kiện cho lực lượng an ninh cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể; Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 31 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 17 tập thể, 56 cá nhân./.

Phản hồi

Các tin khác