Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh nỗ lực học và làm theo Bác

Cán bộ, đảng viên Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao .
(Ảnh: Hảo Trần)

Học và làm theo Bác là nội dung sinh hoạt chính trị thường xuyên, sâu rộng

Đảng ủy Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh xác định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tất yếu và cần thiết đối với mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, hằng năm, Đảng ủy Cục đã tập trung chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề, gắn với việc quán triệt Nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng; Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” đặc biệt gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhằm lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác, hằng năm, Đảng ủy Cục tổ chức báo cáo chuyên đề trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và của các đoàn thể gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục. Tại Đảng bộ Cục, 100% cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch thực hiện và cam kết thực hiện kế hoạch. Cuối năm, chi ủy xem xét mức độ thực hiện theo cam kết để đánh giá phân loại cá nhân, tổ chức đảng sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời tuyên dương những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Đảng ủy Cục đã lấy cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ sở để đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng trong đảng bộ.

Với những kết quả thiết thực từ việc học tập và làm theo Bác, đến nay, Đảng ủy Cục đã tuyên dương 02 tập thể và 15 cá nhân; đề nghị Đảng ủy Khối cơ quan Tỉnh tuyên dương 01 tập thể và 01 cá nhân nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, góp phần chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn.

Thời gian qua, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã triển khai hiệu quả các mặt hoạt động như: nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia; bảo quản, quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG); quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn; công tác giải ngân...

Cụ thể, về hoạt động nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã tổ chức mua nhập thóc dự trữ quốc gia, lãnh đạo nhiệm vụ mua nhập lương thực tăng nguồn lực dự trữ quốc gia sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đột xuất cấp bách với khẩu hiệu hành động: "Phát huy truyền thống đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, không ngừng sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị”.

Chỉ tính riêng năm 2020, mặc dù phải đối mặt với sự tàn phá nặng nề của thiên tai, ngập lụt lịch sử tại các tỉnh miền Trung, song song với nhiệm vụ phòng chống thiên tai giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại đối với nguồn lực dự trữ, trước yêu cầu cấp bách của địa phương, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã kịp thời xuất cấp 4.303.465 tấn gạo cứu trợ đến tay nhân dân; xuất cấp1.000 tấn gạo dự trữ quốc gia viện trợ cho Lào để hỗ trợ nhân dân tỉnh Sa-va-na-khẹt khắc phục hậu quả thiên tai... với tổng giá trị gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp là gần 180 tỷ đồng.

Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh cũng đã tổ chức nhập tăng nguồn lực dự trữ quốc gia là 15.500 tấn gạo, 10.500 tấn thóc. Đồng thời, triển khai nhập các loại vật tư, thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn gồm các loại nhà bạt cứu sinh, xuồng cao tốc các loại... đảm bảo đáp ứng yêu cầu về nguồn lực dự trữ quốc gia tại chỗ.

Đơn vị đã kịp thời xuất cấp vật tư thiết bị từ nguồn lực dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống đại dịch COVID-19, xuất vật tư phục vụ ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đạt 100% kế hoạch với tổng giá trị hơn 23 tỷ đồng.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản cũng như các nguyên tắc chế độ kế toán hiện hành; thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, gắn tự chủ với trách nhiệm; tích cực thực hành tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được giao...

Nhìn chung, thời gian qua, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã được thực hiện nghiêm túc theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia cũng như định mức kinh tế kỹ thuật do Bộ Tài chính ban hành, đảm bảo an toàn hàng dự trữ quốc gia.

Phản hồi

Các tin khác