Đảng ủy Bộ Ngoại giao triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2021
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao chủ trì Hội nghị

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự,
Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại Hội nghị

Ngày 24/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ tư nhằm sơ kết công tác Quý I và tiếp tục triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2021. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Minh Vũ, Đặng Hoàng Giang và Phạm Quang Hiệu; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; các đồng chí thuộc các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Bộ.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí Nguyễn Đắc Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo tóm tắt kết quả công tác Quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II/2021; đồng chí Lê Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ báo cáo một số trọng tâm về công tác tuyên giáo; đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ báo cáo công tác kiểm tra giám sát Quý I/2021 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II.

Theo đó, các báo cáo đã đánh giá một cách toàn diện kết quả thực hiện công tác của Đảng ủy Bộ Ngoại giao trong Quý I trên các mặt công tác. Trong đó, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước đã được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, bài bản, góp phần phục vụ các lợi ích an ninh, phát triển, nâng cao vị thế đất nước. Đặc biệt, sau khi kiện toàn Chính phủ, Quốc hội..., Bộ đã tham mưu các hoạt động đối ngoại cho Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ và Quốc hội; đẩy mạnh các hoạt động đa phương, tiếp tục thể hiện vai trò chủ động, tích cực trong các vấn đề khu vực và quốc tế…

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020 và xác định phương hướng công tác năm 2021 và nhiều hội nghị liên quan. Bộ cũng đã phục vụ tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tích cực thực hiện quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết XIII.

Ngoài ra, cũng trong quý I, Đảng ủy Bộ đã tổ chức thành công Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay”; tích cực triển khai các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, trong đó có công tác kiện toàn bộ máy của Văn phòng, công tác xây dựng đảng, công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể…

Nhằm tiếp tục triển khai công tác Quý II/2021, Đảng ủy Bộ xác định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Bộ trong quý II;

Tích cực, chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; Tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng Quy định, Hướng dẫn của Trung ương về Điều lệ Đảng; Xây dựng kế hoạch sơ kết và khen thưởng 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ Chính trị; Ban hành Quyết định, Kế hoạch và tổ chức triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy Bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận các nội dung trong dự thảo các báo cáo. Các ý kiến phát biểu đều đồng tình với các báo cáo nêu tại Hội nghị, đồng thời cũng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, bổ sung vào nội dung của các báo cáo. Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Bùi Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị đã làm sâu sắc, cụ thể hóa thêm nhiều nội dung của các báo cáo.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện các báo cáo liên quan, trong đó đặc biệt nêu rõ những khó khăn do tình hình COVID-19 tác động sâu sắc đến các mặt kinh tế xã hội, sự cạnh tranh phức tạp cũng như các điểm nóng trong và ngoài khu vực… từ đó để thấy được những thành tựu quan trọng trong phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội và hoạt động đối ngoại của đất nước.

Đối với phương hướng công tác thời gian tới, đồng chí Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Bộ Ngoại giao, trong đó có công tác xây dựng Ngành, xây dựng Đảng, tiếp tục kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Bộ; chú trọng thực hiện quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến toàn thể các đảng viên của Đảng bộ. Cùng với đó, là thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Ngoại giao 31, Hội nghị Ngoại vụ địa phương 20 vào cuối năm nay.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn đề nghị các cấp ủy đảng cần phối hợp chặt chẽ, bám sát chương trình công tác năm 2021 của Bộ, của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, động viên đảng viên, công chức, viên chức nâng cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất