Học và làm theo Bác, tạo động lực để Quảng Ninh cất cánh
Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Khánh Linh)

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Khánh Linh)

Trong những năm qua, Quảng Ninh luôn xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Sau đó, các đảng bộ trong toàn tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo 100% chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị bằng những hình thức thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện Chỉ thị 05, Quảng Ninh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy Đảng của Quảng Ninh đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Qua 5 năm, 20 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành 335 văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Từ đó, các địa phương, đơn vị đã có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Trong 5 năm qua, Quảng Ninh đã xây dựng được trên 1.000 mô hình tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nhiều địa phương đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, được nhân dân hưởng ứng, đánh giá cao như huyện Bình Liêu: Xây dựng và duy trì tốt các mô hình mua, treo, đặt ảnh Bác Hồ ở các hộ gia đình, trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học; Quỹ tiết kiệm Bác Hồ,…

Có thể thấy rằng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Quảng Ninh đã đi sâu vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn và góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Vận dụng tác phong của Hồ Chí Minh vào lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với nhiệm vụ chính trị của tỉnh một cách cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành mục tiêu mà tỉnh đã đề ra.

Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân; từ đó góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, sự nghiệp đổi mới của tỉnh, đưa Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu mạnh như lời Bác dạy./.

Phản hồi

Các tin khác