Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chủ động, sáng tạo, gắn liền với thực tiễn

Tuyên Quang: Lựa chọn nội dung đột phá học và làm theo Bác

Các cấp ủy trên địa bàn đã lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà xã hội, nhân dân quan tâm, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

nâng cao hiệu quả cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tuyên Quang lựa chọn trong năm 2020 và những năm tiếp theo (Ảnh: Ngọc Hưng/Báo Tuyên Quang)

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tuyên Quang lựa chọn trong năm 2020 và những năm tiếp theo (Ảnh: Ngọc Hưng/Báo Tuyên Quang)

Theo đó, năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của tỉnh trong thực hiện Chỉ thị là “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ Nhân dân”. Năm 2017, 2018, tỉnh lựa chọn nội dung đột phá là “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”. Năm 2019 là "Phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ”. Năm 2020 và những năm tiếp theo, "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa"; "Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính".

Đáng chú ý, Tỉnh đã giao việc đột phá, đổi mới, nhất là việc khó cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện và xác định đây là một tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao 63 việc đột phá, đổi mới cho 38 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đặc biệt là đã thực hiện "đặt hàng" công việc với giám đốc các sở, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Với hình thức này, đã giải quyết vấn đề có "đầu mối" cụ thể, tập trung vào việc lớn, việc khó, những điểm nghẽn để bứt phá, phát triển, điển hình là: Có 9/10 vụ việc đơn thư, tồn đọng kéo dài đã được giải quyết, ban hành 23 quyết định giải quyết khiếu nại, 28 quyết định giải quyết tố cáo… Từ khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện giao việc đột phá, đổi mới, các tập thể, cá nhân người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã có sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ, tạo hiệu ứng tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương và lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang trao thưởng các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương và lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang trao thưởng các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Bắc Giang: 96% đảng viên đăng ký kế hoạch cá nhân học và làm theo Bác

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kèm theo mẫu bảng đăng ký để cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Trong 05 năm, có 307.129/318.586 (bằng 96%) đảng viên có kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong kế hoạch làm theo có nội dung học tập, làm theo và cam kết, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký từ 1-2 việc làm theo, đồng thời xác định nhiệm vụ giải pháp thực hiện, thời gian hoàn thành gắn với nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trong 05 năm, toàn tỉnh có 24.067 việc của tập thể, 1.024.574 việc của cá nhân đăng ký làm theo Bác. Kết quả thực hiện, số việc đăng ký đã thực hiện của tập thể đạt 23.533 (bằng 97,8%), của cá nhân đạt 1.001.762 (bằng 97,8%). Qua thực tiễn, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo; nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân; nhiều người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu đã tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội, tạo được niềm tin của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các cấp chính quyền lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm tổ chức thực hiện đã mang lại kết quả tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng cao, bình quân đạt 14%/năm, thuộc nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất của cả nước. Quy mô nền kinh tế được mở rộng, giá trị tổng sản phẩm (GRDP) năm 2020 gấp hơn 2 lần năm 2015, vươn lên đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 2 trong vùng Trung du miền núi phía Bắc. Thu ngân sách tăng gần 19%/năm, năm 2020 đạt 12.400 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 2.900 USD/người/năm, lần đầu tiên vượt so với bình quân chung toàn quốc; Tỷ lệ hộ nghèo giảm khá nhanh (từ 13,9% vào năm 2015 xuống còn 3,5% vào năm 2020), nhất là các xã đặc biệt khó khăn (giảm từ 51,6% xuống còn 17,8%)...

Quảng Nam: Đổi mới cách xây dựng, thực hiện kế hoạch làm theo Bác

Đó là một trong những dấu ấn nổi bật sau 5 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy toàn khóa, hằng năm; chủ động, linh hoạt vận dụng sáng tạo 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó, xác định những nhiệm vụ cần làm ngay, thường xuyên và giao cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện theo lộ trình; trong đó, nổi bật là: Tập trung thực hiện cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, minh bạch, tạo môi trường thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”, từ việc xem doanh nghiệp là “đối tượng quản lý” sang là “đối tượng phục vụ”. Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội (tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,9% năm 2015 xuống còn 5,37% năm 2020).  Tổ chức rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế (giảm 22 đầu mối cấp phòng, 55 cán bộ lãnh đạo cấp phòng, tinh giảm 402 biên chế, giảm 3 đơn vị xã, 479 thôn), bổ sung hoàn chỉnh các quy định khung về tiêu chuẩn cán bộ; phát hiện, khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ....

Thông qua việc học và làm theo Bác, nhiều phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đẩy mạnh, góp phần phát triển  kinh tế- xã hội của địa phương (Ảnh: Đình Tăng)

Thông qua việc học và làm theo Bác, nhiều phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đẩy mạnh, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương (Ảnh: Đình Tăng)

Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch làm theo gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực, như: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” , cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hoặc gắn với nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”… Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước tình hình dịch bệnh COVID-19, các cấp, các ngành tích cực vận động, kêu gọi ủng hộ để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Công tác tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề hàng năm và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc, bài bản và có chất lượng. Đặc biệt từ năm 2017, việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai học tập, tăng số lượng, mở rộng thành phần tham dự, góp phần đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hoá, lịch sử, gương “người tốt việc tốt” và các điển hình tiên tiến được chú trọng với nhiều hình thức và ngày càng đi vào chiều sâu. Phong trào thi đua được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phát động mạnh mẽ góp phần thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải quyết những vấn đề nổi cộm, tồn đọng ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, toàn tỉnh đã có hơn 500 mô hình hay, thiết thực được ứng dụng và nhân rộng. Điển hình như: Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp có mô hình “Hũ gạo tiết kiệm", “Nuôi heo đất tiết kiệm”; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp có mô hình “Ngày chủ nhật sạch”, “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới"; MTTQ Việt Nam các cấp có mô hình “Chung tay giảm nghèo”; “Tiếp sức đến trường”, “Hiến đất làm đường giao thông nông thôn”; Công an xã với mô hình “Tiếng kẻng an ninh”; thành phố Vũng Tàu có mô hình “Lan tỏa nụ cười”; thành phố Bà Rịa có mô hình làm theo “Sổ đăng ký tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Phản hồi

Các tin khác