Ngành GTVT nhấn mạnh vai trò lãnh đạo để đạt các khâu đột phá

Phối cảnh đầu tuyến cao tốc Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên Huế) thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Đông.


Kiên trì nỗ lực phát huy truyền thống

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT khẳng định, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ sẽ tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm nêu gương ngang tầm nhiệm vụ, tạo môi trường, điều kiện, khuyến khích đổi mới sáng tạo. Xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng lãng phí, tiêu cực.

Đảng bộ sẽ đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm về GTVT đồng bộ, hiện đại, phát triển cân đối hài hòa giữa các phương thức vận tải, bảo đảm quốc phòng an ninh, an sinh xã hội. Hoàn thiện các cơ chế chính sách để huy động tối đa mọi nguồn lực khác để đầu tư phát triển, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT), bảo đảm hoạt động giao thông, thông suốt, thuận tiện, tiết kiệm và thân thiện môi trường; phát triển vận tải và dịch vụ logistics theo hướng hiện đại với chất lượng ngày càng nâng cao. Chủ động tiếp cận, ứng dụng và làm chủ khoa học, công nghệ.

Mục tiêu tổng quát được xác định xây dựng Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Trong khi đó, mục tiêu cụ thể là kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiện toàn kịp thời các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở và chi bộ. Xây dựng hệ thống dữ liệu công tác quản lý cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, tổ chức, đánh giá nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, thường xuyên kiểm tra, giám sát từ chi bộ đến Đảng ủy Bộ GTVT.

Đến năm 2025 sẽ hoàn thành 11 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017; Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn I, đầu tư các công trình giao thông trọng yếu theo quy hoạch, nhất là tuyến vành đai đô thị lớn, các tuyến đường bộ cao tốc, quốc lộ quan trọng, đầu tư nâng cấp cảng hàng không, đặc biệt là các cảng hàng không trọng điểm, đầu tư nâng cao năng lực của hệ thống cảng biển, chuẩn bị đầu tư một số đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt kết nối đồng bộ hệ thống giao thông và các khu kinh tế, cảng biển lớn.
Đồng thời tiếp tục tái cơ cấu thị phần vận tải, ưu tiên phát triển vận tải hàng hoá bằng đường thuỷ nội địa, vận tải ven biển và vận tải biển nội địa, nâng cao chất lượng và thị phần vận tải hàng không, đường sắt, giảm tỷ trọng vận tải đường bộ; nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng trong các đô thị lớn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động kết nối vận tải đa phương thức và phát triển dịch vụ logistics, giảm chi phí vận tải và chi phí logistics trên 20% so với năm 2020, phấn đấu đạt và duy trì Chỉ số hoạt động logistics (LPI) trong nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Cùng với đó là hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước, nâng cao an toàn của KCHTGT, phương tiện và xây dựng văn hoá giao thông an toàn cho mọi người dân, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông bình quân từ 5 đến 10% hàng năm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và các đô thị lớn. Thực hiện có hiệu quả các quy định bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động môi trường trong hoạt động xây dựng, khai thác và bảo trì các công trình KCHTGT. Kiểm soát chặt chẽ và giảm thiểu phát thải ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác phương tiện giao thông. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong GTVT.

Đổi mới để thích ứng với thời đại mới

Để thực hiện những mục tiêu này, Đảng bộ Bộ GTVT sẽ tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt các quy định về nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. tạo sự lan tỏa, thúc đẩy, lôi cuốn đảng viên, quần chúng tự giác tham gia.

Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy đảng các cấp và xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp đảm bảo các quy định.

Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.  

Cùng với đó là đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp lãnh đạo, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các cấp ủy đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Trong đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm kỷ cương, nguyên tắc về chế độ sinh hoạt đảng. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cấp ủy viên và bí thư cấp ủy. Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, gắn với thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ và các cơ quan, đơn vị những năm tiếp theo. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tố chức đảng, đảng viên hàng năm đảm bảo thực chất; thực hiện tốt quy định về đảng viên giữa mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

Đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng. Xây dựng, bổ sung, sửa đổi và ban hành đầy đủ các quy chế, quy trình, quy định và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng ủy Bộ GTVT và các cấp ủy trực thuộc. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. 

Mặt khác, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tiếp tục ban hành nghị quyết, chỉ thị hoặc kết luận về công tác kiểm tra, giám sát để chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Chú trọng công tác kiểm tra và xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Ngoài ra, Đảng bộ Bộ GTVT sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ tiếp tục thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về công tác Đoàn.

Về các khâu đột phá, đồng chí Lê Anh Tuấn cho biết, Đảng bộ sẽ lãnh đạo bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả việc đầu tư, xây dựng hệ thống KCHTGT theo Nghị quyết của Đảng và luật pháp nhà nước. Hoàn thành xây dựng Hệ thống thông tin dữ liệu trong 05 lĩnh vực quản lý của ngành GTVT để phục vụ công tác quản lý bảo trì, đầu tư kết cấu hạ tầng, công tác vận tải và an toàn giao thông. Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Xây dựng đồng bộ cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn phát triển ngành GTVT và lợi ích của Nhân dân./.

Phản hồi

Các tin khác