Ngành Giao thông Vận tải tập trung phát triển bền vững

Hàng không Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục phát triển đột phá giai đoạn 2020 - 2025. (Ảnh: Cục HKVN)
 

Tăng trưởng xanh

Một trong những nhiệm vụ nổi bật của ngành GTVT trong giai đoạn 2021 - 2025 là ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực GTVT. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Kế hoạch hành động của Bộ về thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Lồng ghép thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong quá trình xây dựng, triển khai các quy hoạch, dự án đầu tư phát triển ngành GTVT. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình giao thông và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ GTVT; tăng cường quản lý, sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Triển khai áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; tiếp tục triển khai lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu; tổ chức thực hiện công tác kiểm định về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông theo quy định.

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025. Xúc tiến và tổ chức triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các nhiệm vụ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh.

Nâng cao vị thế quốc tế

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông nhìn từ trên cao. (Ảnh: Kim Cương)

Với hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, Bộ GTVT khẳng định thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các cam kết quốc tế trong lĩnh vực GTVT của Việt Nam, đề xuất việc ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế mang lại lợi ích thiết phục vụ mục tiêu phát triển của ngành GTVT.

Đẩy mạnh toàn diện và sâu sắc hơn quan hệ hợp tác GTVT giữa Việt Nam với các nước láng giềng có chung biên giới. Tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước đối tác, các tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực như phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, chuyển giao công nghệ phát triển hệ thống GTVT, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực GTVT, hỗ trợ hoạt động hợp tác quốc tế, đầu tư và mở rộng thị trường của các doanh nghiệp GTVT.

Cùng với đó, Bộ sẽ tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm. Nâng cao tính chủ động, từng bước tăng cường vai trò và vị thế của GTVT Việt Nam tại các cơ chế hợp tác, diễn đàn quốc tế chuyên ngành GTVT. Nghiên cứu khả năng cử đại diện thường trực của Việt Nam tại một số tổ chức quốc tế chuyên ngành GTVT tiến tới xây dựng kế hoạch Việt Nam ứng cử thành viên Hội đồng các tổ chức này.

Nội lực “cốt lõi”

Lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định, trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT sẽ tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy đảng trên tất cả các mặt công tác, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên.

Chú trọng công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động của ngành; chủ động, kịp thời, công khai, minh bạch thông tin với báo chí và xã hội. Chủ động theo dõi những vấn đề dư luận xã hội và cử tri quan tâm; chủ động giải trình, kịp thời giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Tăng cường công tác y tế dự phòng, chăm sóc, khám sức khỏe, chữa bệnh cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động toàn ngành và nhân dân. Tăng cường xã hội hóa công tác y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong ngành. Bộ cũng sẽ chú trọng quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm cho người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội - từ thiện, nhất là công tác tri ân, đền ơn - đáp nghĩa.

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nói trên, cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan, tổ chức thực hiện một cách đồng bộ các nhiệm vụ công tác khác trên cơ sở chấp hành, thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; các nghị quyết, chỉ đạo, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GTVT cũng như kế hoạch năm 2021, giai đoạn 2021 - 2025 đã được Bộ thông qua trong từng lĩnh vực./.

Phản hồi

Các tin khác