Nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác
12

Nhiều tuyến đường liên thôn xanh - sạch - đẹp được nhân rộng tại xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường. (Ảnh: T.K)

Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 05.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề xuyên suốt toàn khóa và từng năm; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh Vĩnh Phúc đã kịp thời cụ thể hóa việc triển khai thực hiện những nội dung của Chỉ thị số 05 phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực.

Trong đó, các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, gắn việc học tập làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Hằng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức phát động phong trào thi đua đến các cấp, các ngành, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh với mục tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm từng năm.

Các phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới"; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950 - 12/2/2020)... được mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của đơn vị để chủ động xây dựng các chủ đề thi đua phù hợp với nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể gắn với việc thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong tổ chức phong trào thi đua, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đều chọn nội dung chủ đề cụ thể gắn với từng nhiệm vụ nhằm tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ công tác đề ra.

Nhiều phong trào đã được phát động như Đoàn Thanh niên với phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Phụ nữ với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ xây dựng gia đình "No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Lực lượng công an triển khai cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"...

Những mô hình thiết thực, hiệu quả

Bằng những việc làm thiết thực, có ý nghĩa trong học tập và làm theo Bác, đến nay, toàn tỉnh đã có hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, có những mô hình đã phát huy tác dụng, hiệu quả rõ rệt, có sức lan tỏa sâu rộng trong dư luận, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.

Điển hình như Hội LHPN huyện Vĩnh Tường có mô hình “Đường hoa phụ nữ” triển khai ở tất cả các xã, thị trấn với 74 đoạn đường, tổng chiều dài 19 km; mô hình “Con đường bích họa” do Huyện Đoàn Vĩnh Tường triển khai với tổng diện tích 1.600 m2; mô hình “Ca tuần tra thanh niên làm theo lời Bác” của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; mô hình “Trường học gắn kết cộng đồng” của thầy giáo Lê Huy Minh, Trường THCS Hợp Lý, huyện Lập Thạch; mô hình “Trao yêu thương lấy nụ cười” qua bếp ăn tình thương, từ thiện vào sáng thứ 4 hằng tuần của chị Nguyễn Thị Thận, thôn Yên Thạch, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô...

Hay những điển hình tiên tiến về hiến đất, góp công, làm giao thông nông thôn, dồn thửa đổi ruộng; những tấm gương người nông dân bình dị không cam chịu đói nghèo, vượt khó vươn lên làm giàu; những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang lập thành tích xuất sắc trên mặt trận phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vì sự bình yên của Nhân dân; những tấm gương bác sĩ cứu người, quên mình vì nhiệm vụ chiến đấu chống dịch COVID-19...

Đến nay, Chỉ thị 05 đã thực sự lan tỏa tích cực trong đời sống văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tự giác của mỗi tổ chức đảng, đảng viên; tác động tích cực đến sự phát triển của mỗi ngành, địa phương.

Phát huy những thành quả đạt được, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 theo chiều sâu và ngày càng hiệu quả hơn./.

Phản hồi

Các tin khác