Thị xã Hồng Lĩnh sẵn sàng cho “Ngày hội non sông”
fff

Lãnh đạo thị xã kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri 

Qua kiểm tra tại UBND các phường, xã và 30 điểm bầu cử cho thấy: Các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, từ tuyên truyền trực quan đến tuyên truyền các quy định về bầu cử, tuyên truyền về tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên. Công tác ANTT được các đơn vị quan tâm, đến này tình hình ổn định, chưa có vấn đề gì xẩy ra trên địa bàn. Việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri được các đơn vị khẩn trương thực hiện đảm bảo chính xác, thận trọng. Đồng thời phát thẻ cử tri đến các hộ dân theo quy định.

Công tác đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cũng được tiến hành chu đáo, nhất là trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tình hình dư luận trong nhân dân về công tác chuẩn bị bầu cử, về danh sách các ứng cử viên, cơ bản được cử tri đồng tình cao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị chưa tập trung cao trong công tác tuyên truyền, việc nhân dân treo cờ Tổ quốc ở một số cụm dân cư còn ít. Công tác vệ sinh, môi trường, nhất là ở các điểm bầu cử ở một số điểm chưa tốt. Một số đơn vị việc bảo vệ các danh sách, tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên chưa dc tập trung cao dẫn đến hỏng hóc phải thay thế nhiều.

các

Các điểm bầu cử đã sẵn sàng cho ngày bầu cử sắp tới

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Chủ tịch HĐND Thị xã cho biết, trong thời gian tới, các địa phương sẽ tập trung cao công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 để nhân dân nắm rõ và sáng suốt lựa chọn các đại biểu; Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri tránh sai, sót nhằm đảm bảo quyền lợi của cử tri; Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất kết hợp với công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thông báo thường xuyên trên hệ thống truyền thanh về ngày, giờ địa điểm bầu cử để cử tri biết tham gia đầy đủ để ngày 23/5 thực sự là ngày hội của toàn dân./.

 

Phản hồi

Các tin khác