Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Là Đảng bộ đặc thù, không có chính quyền đồng cấp, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ hiện có 57 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 34 đảng bộ, 23 chi bộ cơ sở với gần 4.300 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Quang Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ, cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, Đảng ủy Khối đã ban hành 455 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong đó có 1 Nghị quyết, 7 quy chế, 8 kế hoạch, 6 hướng dẫn, 280 quyết định,… Việc xây dựng, ban hành quy chế làm việc được thực hiện đúng căn cứ, trình tự, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể và trách nhiệm các thành viên cấp ủy.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy cơ sở cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy để lãnh đạo, tổ chức triển khai đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Hội thao chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng tới bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Đảng ủy Khối. (Ảnh: LT)

Hội thao chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Đảng ủy Khối. (Ảnh: LT)

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ đã kịp thời thông báo nhanh kết quả Đại hội; ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội các cấp; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Thêm vào đó, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ cũng hướng dẫn, chỉ đạo 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và xây dựng chương trình hành động đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước; tập trung tuyên truyền đậm nét và tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội… đồng thời ban hành kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng chú trọng việc chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch COVID-19; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối; định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, tăng cường đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước.

Công tác tổ chức cán bộ được Đảng ủy Khối chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối... Công tác kết nạp đảng viên cũng được quan tâm…

Để tiếp tục đưa Nghị quyết đi sâu hơn vào cuộc sống, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ tiếp tục lãnh đạo cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và trách nhiệm của người đứng đầy cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Đảng ủy Khối cũng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác xây dựng Đảng; chủ động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, thực hiện dân chủ trong sinh hoạt Đảng, đoàn thể và cơ quan, đơn vị.../.

Phản hồi

Các tin khác