Ngành Giao thông quyết tâm nâng cao hiệu lực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trên công trường thi công đường trên cao Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc tuyến đường vành đai 3 TP Hà Nội. 

Chuyển biến rõ rệt

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn hiện hành; trong giai đoạn 2016 - 2020, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT đã tích cực và chú trọng trong công tác thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo mục tiêu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực công tác, tạo chuyển biến rõ rệt với những kết quả cụ thể.

Đáng chú ý trong kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ GTVT đã quyết liệt chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ liên quan đảm bảo thực hiện tốt chương trình kế hoạch công tác, đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong đó, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung như kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, cơ cấu tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, khẩn trương đẩy nhanh các thủ tục để sớm phê duyệt quyết toán làm cơ sở giải ngân hết số vốn theo quy định. Thực hiện siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo dự toán.

Triệt để tiết kiệm ngay từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, đảm bảo việc triển khai nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước bám sát các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ về thủ tục hồ sơ ngay từ khâu lập và xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước/năm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2021, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, phát huy các kết quả đã đạt được trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục thực hiện tốt các quy định pháp luật hiện hành, xác định rõ việc xây dựng Chương trình năm 2021 là cần thiết để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2021, thực hiện ngăn chặn và đầy tài lãng phí. Đồng thời là căn cứ cho công tác xây dựng và triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ GTVT tới các đơn vị trực thuộc.

Quyết tâm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

Cảng biển Vũng Tàu.

Theo lãnh đạo Vụ Tài chính (Bộ GTVT), trên cơ sở nội dung Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Bộ GTVT đã đưa ra các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Nổi bật trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bộ GTVT cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời tăng cường công tác tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực.

Song hành với đó là tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, gắn kết thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cũng theo lãnh đạo Vụ Tài chính Bộ GTVT, một số giải pháp trọng tâm trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, năm 2021, thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác và phù hợp với diễn biến của dịch bệnh COVID-19, dành nguồn thực hiện các chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương.

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, việc bố trí vốn kế hoạch chi đầu tư phải thực hiện đúng thứ tự ưu tiên quy định trí vốn theo tiến độ tại Luật Đầu tư công. Bố trí hợp lý dự toán chi đầu từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2021; bố trí vốn theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021 - 2025. Ưu tiên bố trí vốn cho các án quan trọng quốc gia, phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong năm 2021.

Trong quản lý, sử dụng, tài sản công, năm 2021, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công như: Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; hạn chế mua sắm xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng) và trang thiết bị đắt tiền; Nghiên cứu khả năng khai thác nguồn lực tài chính từ kết cấu hạ tầng theo quy định,... Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh việc xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng;...

"Kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lăng phi thất thoát tài sản công", lãnh đạo Vụ Tài chính Bộ GTVT khẳng định./.

Phản hồi

Các tin khác