Sẽ đẩy mạnh công tác quyết toán dự án giao thông hoàn thành

Phải nghiêm túc, khẩn trương

Theo đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết trong thời gian vừa qua, Bộ GTVT dù kết quả công tác quyết toán dự án hoàn thành đạt khối lượng rất lớn, song, thực tế vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác: lập, trình quyết toán; thẩm tra, phê duyệt quyết toán; công tác quyết toán các dự án hoàn thành với vốn ODA, vốn vay, các dự án BOT…

Khởi đầu một thập kỷ mới, đồng chí Lê Anh Tuấn nhấn mạnh việc phải nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, Chỉ thị số 14/2013/CT-BGTVT ngày 12/8/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT, các văn bản của Bộ Tài chính và Bộ GTVT chỉ đạo, hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành trong thời gian vừa qua. Khẩn trương thực hiện các thủ tục tất toán tài khoản các dự án theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đặc biệt là phải tiếp tục tăng cường nhân lực, tập trung đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, có các chế độ khen thưởng, kiểm điểm trách nhiệm kịp thời.

Đối với lập báo cáo quyết toán dự án hạng mục độc lập hoàn thành phải lập đẩy đủ chi phí xây lắp, thiết bị và các các chi phí khác có liên quan đến hạng mục độc lập theo đùng quy định. Các cơ quan thẩm tra không nhận hồ sơ quyết toán hạng mục độc lập hoàn thành tiểu không có các chi phí khác liên quan đến hạng mục.

Hồ sơ quyết toán phải đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

“Nếu bổ sung đến lần thứ 2 vẫn không đầy đủ hồ sơ theo quy định, các cơ quan thẩm tra trả lại hồ sơ quyết toán về cho chủ đầu tư. Các chủ đầu tư phải tổng hợp đầy đủ hồ sơ quyết toán trình lại và chịu trách nhiệm về việc chưa trinh quyết toán, trình quyết toán không đầy đủ hồ sơ theo quy định”, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết.

Đối với các hạng mục, nội dung trong quá trình thẩm tra đã để lại do chưa đủ điều kiện pháp lý để phê duyệt quyết toán. Các chủ đầu tư phải khẩn trương rà soát, hoàn tất thủ tục pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện phê duyệt quyết toán. Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp quyết định đầu tư đổi với các nội dung chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

Các chủ đầu tư, Ban QLDA sẽ phải khẩn trương rà soát hoàn tất các thủ tục để lập báo cáo quyết toán các phần còn lại của các dự án vốn ODA, vốn vay trình Bộ GTVT thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

Đồng chí Lê Anh Tuấn trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ GTVT cho các tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong 5 năm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 Chú trọng dự án BOT, BT hoàn thành

 Đồng chí Lê Anh Tuấn cũng cho biết thêm, đối với công tác quyết toán dự án BOT, BT hoàn thành, Bộ GTVT đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị về: Chi phí phần mềm thu phí, kiểm soát tải trọng; chi phí hệ thống kiểm soát tải trọng;chi phí di chuyển thiết bị; chi phí trạm trạm trộn bê tông nhựa công suất lớn;…

Bộ GTVT đã giao Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông của Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính rà soát, tham mưu cho Bộ xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền đối với việc áp dụng hệ số không ổn định trong đơn giá nhân công trong các dự án BOT đã thực hiện trong thời gian qua.

Đối với lãi vay trong quá trình xây dựng, Bộ đã giao Vụ Đối tác công tư tham mưu ký phụ lục hợp đồng trong đó quy định rõ các điều khoản quyết toán lãi vay, làm rõ một số điều khoản còn có các cách hiểu khác nhau; nhà đầu tư lập báo cáo quyết toán chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng, thuê kiểm toán độc lập kiểm toán, trình Bộ và Ban QLDA; các Ban QLDA kiểm tra lãi vay trong quá trình xây dựng và xác nhận lãi suất vay được quyết toán trình Bộ, trong đó phải đảm bảo theo quy định của hợp đồng du ăn và quy định của pháp luật (Thông tư số 166/2011/TT-BTC); Vụ Tài chính thẩm tra trên cơ sở kiểm toán độc và kiểm tra của Ban.

Trong việc dồn tổng lực của Bộ GTVT, các Ban QLDA hướng dẫn, đôn đốc quyết liệt các nhà đầu tư trình quyết toán, để kiểm tra trình Bộ các hạng mục còn lại của các dự án: Dự án Hầm Đèo Cả, Dự án QL18 đoạn Phả Lại-Uông Bí, Dự án cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, Dự án tuyến tránh Cai Lậy.

Mặt khác, đối với công tác quyết toán giải phóng mặt bằng (GPMB), Bộ đã có rất nhiều văn bản đôn đốc các địa phương chưa duyệt quyết toán GPMB. Các chủ đầu tư ngay khi kết thúc công tắc GPMB phải có ngay văn bản đôn đốc cấp có thẩm quyền của địa phương phê duyệt quyết toán tiểu dự án GPMB, hạng mục GPMB tách ra từ dự án. Các chủ đầu tư chú động phối hợp, làm việc, hỗ trợ với các đơn vị thực hiện công tác GPMB và các cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán GPMB của địa phương để khẩn trương phê duyệt quyết toán GPMB. Thực hiện tổng hợp vào báo cáo quyết toán theo quy định.

Lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định, trong thời gian tới, các cơ quan tham mưu của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xem xét tham mưu cho Bộ tiếp tục các giải pháp tại Chỉ thị số 272013/TTg-CT của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó nhấn mạnh việc không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, Ban QLDA có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định, thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Cùng với đó là không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên.

Đặc biệt là không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới, công bố danh sách và địa chỉ nhà thầu vi phạm trên Báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngoài ra, đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán vẫn đầu tư dự hoàn thành làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan đơn vị của chủ đầu tư, Ban QLDA, cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Phải xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình theo các quy định của Chính phủ.

Phản hồi

Các tin khác