Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
12

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ và nhân dân xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường

Báo cáo kết quả nổi bật của Vĩnh Phúc sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc  - Ngô Chí Tuệ khẳng định: 5 năm qua, 100% cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ thị 05 đã thực sự lan tỏa tích cực trong đời sống văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tự giác của mỗi tổ chức đảng, đảng viên; tác động tích cực đến sự phát triển của mỗi ngành, địa phương; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong vai trò nêu gương, tác phong của người đứng đầu các cấp, các ngành và tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí, hành động của cả hệ thống chính trị.

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 một cách sâu rộng, bài bản đã trở thành giải pháp hiệu quả để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như các quy định về nêu gương của Trung ương và của tỉnh Vĩnh Phúc. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được duy trì và phát huy; các tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, có sức lan tỏa. Cùng với đó, việc lựa chọn một số nội dung trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp ủy các cấp đã góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém, kịp thời giải quyết, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân.

12

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc -Vũ Việt Văn và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Phạm Hoàng Anh đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về nêu gương. Chú trọng triển khai việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hơn nữa, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc  lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thường xuyên quan tâm, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm để đề ra biện pháp khắc phục, giải quyết hiệu quả.

Cùng với đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục; quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Duy trì tốt việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề ở các chi, đảng bộ cơ sở. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Kịp thời phát hiện, tuyên truyền, biểu dương khen thưởng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giữa cấp trên với cấp dưới và công tác tự kiểm tra, giám sát, với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn phê bình và tự phê bình để việc khai thực hiện Chỉ thị ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Với những thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 28 tập thể, 28 cá được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất