Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tài chính năm 2021


Tại Hội nghị, báo cáo dự thảo Tổng kết công tác xây dựng Đảng quý I/2021, đồng chí Khổng Văn Ngư – Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ cho biết: Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) đã được Quốc hội thông qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao bám sát chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại NSNN, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển nhanh và bền vững; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội. 

 

 
 Đồng chí Tạ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Trong công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được giao, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ cho biết thêm: Tổng thu NSNN quý I đạt 427,5 nghìn tỷ đồng, bằng 31,8% dự toán, tăng 6,3% so cùng kỳ năm 2020. Tổng chi cân đối NSNN quý I đạt 341,9 nghìn tỷ đồng, bằng 20,3% dự toán, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2020. Các nhiệm vụ chi ngân sách trong quý I/2021 được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN. Bố trí nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và trật tự, an toàn xã hội vùng biên giới, biển đảo. Cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương tiếp tục được đảm bảo.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ cho ý kiến nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng quý I/2021 và thực hiện nhiệm vụ quý II/2021; cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ Bộ Tài chính về “Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tài chính”; cũng như dự thảo Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 

 

 Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính Khổng Văn Ngư báo cáo công tác quý I/2021.


Đảng ủy Bộ cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ XIII với hai đợt cho gần 4.000 đảng viên tham gia học tập; đã ban hành Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2021; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy Bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”, đã đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Anh Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được trong quý I/2021 của Đảng ủy Bộ Tài chính. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao bám sát chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2021.

 

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Tạ Anh Tuấn đề nghị cấp ủy các đảng bộ, chi bộ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan đơn vị tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính theo Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 04/01/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021; Quyết định số 01/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2021 và Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2021 của Bộ Tài chính; Tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đảng ủy Bộ và các Đảng bộ trực thuộc; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TW; Tổng kết xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Xây dựng kế hoạch, nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng ủy Bộ và các Đảng bộ trực thuộc...

 

 
 Toàn cảnh Hội nghị.


Đối với dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ Bộ Tài chính về “Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tài chính”, và dự thảo Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đồng chí Tạ Anh Tuấn yêu cầu Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức của Đảng ủy Bộ tiếp thu các ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, dự thảo Quy chế để tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất