Học và làm theo Bác ngày càng phát triển sâu rộng, đi vào nền nếp

Ngày 6/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt Chỉ thị số 05).

Các đồng chí Phạm Quang Bản – Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP Hồ Chí Minh; Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Dũng Chinh)

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Dũng Chinh)

Trong 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thể hiện được vai trò tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời có ý thức thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sửa đổi lề lối làm việc, nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước quan tâm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng dễ nhớ, dễ thực hiện và niêm yết công khai tại trụ sở để người dân tiện giám sát việc thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Tháp, ban thường vụ cấp ủy huyện (tương đương) và cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo gợi ý kiểm điểm sâu các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) với phương châm “nhìn thẳng, nói rõ và đánh giá đúng sự thật”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp định hướng các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú. Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp tuyên truyền, phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh xét chọn 119 tác phẩm tiêu biểu tham dự giải thưởng cấp Trung ương, trong đó có 1 tập thể và 2 cá nhân đạt giải; tỉnh xét trao giải sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật cho 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đánh giá cao các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở và Nhân dân đã tích cực thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng, đi vào nền nếp, với nhiều ý tưởng sáng tạo, bắt kịp xu thế phát triển hiện đại và phù hợp tình hình thực tế. Đặc biệt, trân trọng biểu dương, ghi nhận những đóng góp quan trọng và đầy ý nghĩa của những tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh Đồng Tháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cũng như các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Dũng Chinh)

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Dũng Chinh)

Các cấp, ngành, đơn vị, địa phương lựa chọn những đột phá, trọng tâm để tập trung thực hiện, kịp thời giải quyết những bức xúc của Nhân dân; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền để phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, xây dựng chính quyền thân thiện, kiến tạo, phục vụ Nhân dân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu để cổ vũ, động viên nhiều người tích cực làm theo, lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau. Đây là cách làm hiệu quả để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, xã hội mới, tốt đẹp, văn minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh những cách làm hình thức trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05... 

Dịp này, toàn tỉnh có 22 tập thể và 35 cá nhân được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen vì có thành xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020./.

Phản hồi

Các tin khác