Đảng ủy Bộ Tài chính làm tốt công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy Bộ Tài chính kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng,
đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. (Ảnh: M.P)

Trong quý I/2021, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” theo Kế hoạch số 01-NQ/ĐUK ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ cũng đã tham gia ý kiến với Bộ trưởng về kết luận tiêu chuẩn chính trị cho các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch; thực hiện quy trình kết nạp đảng đối với 84 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 79 đồng chí; làm thủ tục chuyển sinh hoạt đi cho 82 trường hợp, tiếp nhận chuyển đến 11 trường hợp. Quyết định cấp Giấy chứng nhận lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho 70 học viên; hoàn thiện hồ sơ cho 27 đảng viên được kết nạp vào Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Cụ thể, đã có 51/51 đảng bộ, chi bộ trực thuộc và 30/30 tập thể lãnh đạo quản lý thực hiện đánh giá xếp loại, đạt 100%. Có 4.736/4.862 đảng viên tham gia đánh giá xếp loại, đạt 97,4%; 126 đảng viên chưa tham gia đánh giá xếp loại (chiếm 2,6%) do mới kết nạp chưa đủ 6 tháng...

Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, trong quý II/2021, công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm triển khai theo quy định của Trung ương và chương trình, hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Theo đó, Đảng ủy Bộ Tài chính sẽ tập trung xây dựng nghị quyết chuyên đề và triển khai kế hoạch về kiện toàn, sắp xếp tổ chức các đảng bộ, chi bộ thuộc loại hình doanh nghiệp, hiệp hội; xây dựng Quy chế phân cấp thẩm định, xác minh tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên cho các đảng bộ đủ điều kiện; rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy của Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 và các cấp ủy trực thuộc; rà soát, bổ sung, kiện toàn nhân sự cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025...

Bên cạnh đó, sẽ tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; tổng kết 10 năm thực hiện “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên ” theo Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 10/11/2011 của Đảng ủy Khối.

Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, sẽ đề nghị Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi đảng cho đảng viên đủ điều kiện trong đợt 19/5; đề nghị Đảng uỷ Khối cấp thẻ mới, làm lại thẻ bị hỏng cho đảng viên tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ kết nạp và chuyển đảng chính thức đợt 19/5; chuyển đảng đi, đến cho đảng viên thuộc Đảng bộ.

Phản hồi

Các tin khác