Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của nghị quyết
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu kết luận tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Đoan Hùng

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu kết luận tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Đình Vũ

Đảng bộ huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) hiện có 47 chi, Đảng bộ cơ sở với gần 6.900 đảng viên. Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện, việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế làm việc, chương trình làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Công tác chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra, kinh tế-xã hội tiếp tục ổn định và duy trì. 

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Huyện ủy đã ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Bám sát các chủ trương, quan điểm của cấp ủy, nghị quyết của HĐND, UBND các cấp đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; có nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội địa phương; xây dựng Đề án “Một cửa hiện đại” tại UBND huyện nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện. 

Tính đến hết tháng 3/2021, toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giá trị tăng thêm lĩnh vực công nghiệp – xây dựng đạt trên 650 tỷ đồng (tăng 3,85% so với cùng kỳ). Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng-an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra; việc quán triệt, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội từ sau Đại hội Đảng bộ huyện Đoan Hùng đến nay, đồng chí Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Đoan Hùng rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cho phù hợp với các quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, tình hình thực tế tại địa phương và nghiêm túc thực hiện các Quy chế đó. Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Đoan Hùng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; việc xây dựng các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phải cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Bùi Minh Châu nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị và tổ chức, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội, dân chủ, đoàn kết, thống nhất, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng; đặc biệt là phải nắm chắc tình hình, tăng cường đảm bảo ANTT trước, trong và sau bầu cử./.

Phản hồi

Các tin khác