Hà Giang: Việc học tập và làm theo Bác từng bước đi vào chiều sâu
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05. (Ảnh: Thu Phương)

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên trao Bằng khen

của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05. (Ảnh: Thu Phương)

Trong 5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh Hà Giang từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH tại địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã lựa chọn nội dung đột phá tạo chuyển biến trong việc học tập và làm theo Bác, như: đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao chất lượng thực thi công vụ; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội...

Theo đó, chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ công được cải thiện; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đạt 69%; hoàn thành sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì; phê duyệt đề án sửa đổi, bổ sung vị trí việc làm cho 13 đơn vị; năm 2020, thực hiện tinh giản 732 biên chế so với năm 2019,...

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang đề nghị các cấp, ngành tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Theo đồng chí, cần tiếp tục khơi dậy tinh thần tự giác trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo gương Bác. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 làm tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ. Mặt khác, quan tâm xây dựng, phổ biến, nhân rộng những mô hình tiêu biểu, cách làm hay; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến..

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05–CT/TW, tập thể Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 13 tập thể, 26 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất