Hưng Yên: Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu
Các đại biểu dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW do Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức ngày 22/4. (Ảnh: Lê Hiếu)

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW do Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp

tỉnh Hưng Yên tổ chức ngày 22/4. (Ảnh: Lê Hiếu)

Trong 5 năm qua, nhằm cụ thể hóa nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị xác định nội dung cụ thể, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tập trung nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị...

Việc tổ chức, triển khai sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi bộ, đảng bộ được thực hiện nghiêm túc. Thông qua phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong khối đã được các cấp, ngành tuyên dương, khen thưởng...

Trong thời gian tới, Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá thực hiện”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác…

Để làm tốt những nội dung này, đồng chí Nguyễn Duy Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên cho rằng: các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; thực hiện các nội dung học tập, làm theo Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số…Trước mắt, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên có 84 tổ chức đảng (45 đảng bộ, 39 chi bộ) với gần 4.600 đảng viên. Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được tổ chức vào ngày 22/4 vừa qua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị và trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 được Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tuyên dương, khen thưởng./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất